پارس کدرز

  1. C

    انجام پروژه های داشجویی و تجاری و کسب درآمد

    پیشه آنلاین چیست؟ آیا تخصصی دارید؟ اگر شما در رشته ای مانند برنامه نویسی،گرافیک،طراحی،نویسندگی یا ترجمه یا هر رشته دیگر سر رشته ایی دارید آنگاه پیشه آنلاین محل مناسبی برای شماست. شما می توانید با ثبت نام در سایت پیشه آنلاین، و انتخاب پروژه مطابق با مهارتها و تخصص خودتان، و انجام و تحویل آن،...
  2. imangh

    مسابقه طراحی لوگو برای یک وبسایت

    وب سایت پارس کدرز طراحی لوگو خود را به مسابقه گذاشته است.
بالا