اضافه کردن لوگو و مشخصات شرکت در Propertise ویندوز

ابتدا notepad را باز کرده و مانند زیر عمل کنید:

[General]
Manufacturer= Alitech, Inc.
Model=P4 Soket478
2400 MHz
SupportURL=http://support.Alitech.ir/
[Support Information]
Line1=Alitech
Line2=Iran,Tehran,Piroozi st,5th Niroohavaee av,1st sq,no 92
Line3=+(9821) 77983481 or +(9821) 77983484
Line4=Support your all needes included:
Line5=Network,Internet,Discource Search,Designing,Type,Scan,Print & ...
Line6=
Line7=
Line8=[/-\||/-\|| Good Luck & God Bless You ||/-\||/-\]
سپس فایل خود را با فرمت ini. در system32 و بانام OEMINFO ذخیره کنید تا مشخصات شرکت شما در Propertise ویندوز اضافه شود.
برای اضافه کردن لوگو کافیست یک لوگو با سایز 172 در 172 پیکسل و با نام OEMLOGO و با فرمت BMP در دایرکتوری system32 ذخیره کنید.​
 

جدیدترین ارسال ها

بالا