آموزش SQL SERVER-دستور DELETE

djhamid22

New Member

سلام عزیزان در این سری آموزشها با پایگاه داده Sql Server آشنا میشوید.

دستور DELETE برای حذف record ها در یک جدول استفاده می شود.

دستور DELETE برای حذف سطرها در یک جدول استفاده می شود.

فرم دستور DELETE
DELETE FROM table_name

WHERE some_column=some_value;

نکته:

به عبارت WHERE در دستور DELETE توجه داشته کنید!

عبارت WHERE مشخص می کند کدام record یا record ها باید حذف شوند. اگر بند WHERE را قید نکنید تمام record ها حذف خواهند شد.
حوه استفاده از دستور DELETE در پایگاه داده
در آموزش مقدماتی sql server از نمونه پایگاه داده مشهور Northwind استفاده خواهیم کرد.

جدول زیر از میان جدول "Customers" انتخاب شده است:

مثال استفاده از دستور DELETE
فرض کنید می خواهیم اطلاعات مشتری "Alfreds Futterkiste" را از جدول "Customers" حذف کنیم.

برای اینکار از عبارت SQL زیر استفاده می کنیم:

DELETE FROM Customers

WHERE CustomerName='Alfreds Futterkiste' AND ContactName='Maria Anders';

جدول "Customers" به شکل زیر خواهد شد:

حذف تمام داده ها
می توان تمام سطر های یک جدول را بدون حذف کردن خود جدول پاک کرد. این بدان معناست که ساختارAnchor، ویژگی هاAnchor و شاخص هایAnchor جدول دست نخورده باقی می مانند.

DELETE FROM table_name;

or

DELETE * FROM table_name;

توجه:

هنگام حذف record ها بسیار مواظب باشید چون اینکار برگشت پذیر نخواهد بود!


 

جدیدترین ارسال ها

بالا