[آموزش] نمایش اولین تصویر مطلب دسته بندی خاص در وردپرس

progpars

progpars.com
در بین پروژه های وردپرسی که داشتم نیاز داشتم که در قسمتی از قالب سایت اولین عکس مطلب رو نشون بدم به اندازه دلخواهم و جدا از نمایش باید تصاویرمطالب چند تا دسته بندی خاص رو نشون میدادم به صورت محدود یعنی مثلاً باید ۵ تا عکس (۵تا عکس آخر ) رو نشون میداد . حالا من اومدم برای این کار یک فانکشن نوشتم و حلقه رو داخل فانکشن گزاشتم تا نیازی نباشه داخل قالب مثلاً index.php حلقه رو بزارم و تنها با قرار دادن یک کد تصاویر رو نمایش میدادم .
ابتدا functions.php قالب خود را باز کرده و کد زیر را داخل آن بگزارید :
PHP:
<?php

function catch_that_image($input) {
 global $post, $posts;
 $first_img = '';
 ob_start();
 ob_end_clean();
 
$my_query = new WP_Query($input);
while ($my_query->have_posts()):
$my_query->the_post();
$do_not_duplicate = $post->ID;
 $output = preg_match_all('/<img.+src=[\'"]([^\'"]+)[\'"].*>/i' , $post->post_content, $matches);
  $first_img = $matches [1] [0];

 if(empty($first_img)){ //Defines a default image
  $first_img = "/images/default.jpg";
 }
 echo "<a href='"; the_permalink(); echo "'><img src='$first_img' style=' width:175px; height:175px; border:1px solid #E6E6E6;' title='"; the_title(); echo "' /></a>";
endwhile;
}
?>
حال برای نمایش تصویر مطلب دسته بندی مورد نظرتون کد زیر رو در داخل قالب بگزارید :​
PHP:
<?php echo catch_that_image(‘showposts=prog&cat=pars’) ?>
توجه داشته باشید : در کد بالا باید جای prog تعداد عکسی که میخواهید نشون بده را بنویسید مثلا عدد۵ و جای pars هم میبایست ID دسته بندی رو بنویسید.​


منبع : پروگ پارس
 
آخرین ویرایش:

جدیدترین ارسال ها

بالا