آموزش برنامه نویسی Oop

شروع موضوع توسط hidensoft ‏28 اکتبر 2007 در انجمن مقالات و آموزش‌ها

 1. hidensoft

  hidensoft Member

  ارسال‌ها:
  604
  تشکر شده:
  378
  امتیاز دستاورد:
  16
  Strategy Pattern یا input Validator

  بی شک یکی از مشکلات برنامه نویسان Valid کردن اطلاعات ورودی هست . معمولا هم ما با استفاده از IF ... ELSE کار خودمونو راه می ندازیم. اما بهتره از Strategy Pattern استفاده بشه . بی شک به شما خیلی بیشتر کمک می کنه . برنامه هم خانایی بیشتری پیدا می کنه .
  بهتره بریم سر اصل مطلب .

  validator.php

  PHP:
  <?php
  /**
   *  کلاس اصلی
   */

  class Validator {
      /**
      * Private
      * $errorMsg نگهداری خطا ها در صورت وجود
      */

      var $errorMsg;

      //! A constructor.
      /**
      * ساخت یک شی validator جدید
      */

      function Validator () {
          $this->errorMsg=array();
          $this->validate();
      }

      /**
      * @return void
      */

      function validate() {
         
      }

      /**
      * اضافه کردن خطا به آرایه
      * @return void
      */

      function setError ($msg) {
          $this->errorMsg[]=$msg;
      }

      /**
      * بازگشت درست و غلط
      * @return boolean
      */

      function isValid () {
          if ( isset ($this->errorMsg) ) {
              return false;
          } else {
              return true;
          }
      }

      /**
      *  بدست آوردن خطا ها
      * @return string
      */

      function getError () {
          return array_pop($this->errorMsg);
      }
  }

  /**
   *valid کردن username
   */

  class ValidateUser extends Validator {
      /**
      * $user متغیر مورد نیاز
      */

      var $user;

      /**
      * اخت یک شی validatoruser جدید
      * @param $user the string to validate
      */

      function ValidateUser ($user) {
          $this->user=$user;
          Validator::Validator();
      }

      /**
      * Validates کردن username
      * @return void
      */

      function validate() {
          if (!preg_match('/^[a-zA-Z0-9_]+$/',$this->user )) {
              $this->setError('Username contains invalid characters');
          }
          if (strlen($this->user) < 6 ) {
              $this->setError('Username is too short');
          }
          if (strlen($this->user) > 20 ) {
              $this->setError('Username is too long');
          }
      }
  }

  /**
   *  Validate کردن  password
   */

  class ValidatePassword extends Validator {
      /**
      * $pass متغیر مورد نیاز
      */

      var $pass;
      /**
      * $conf متغیر تکرار کلمه عبور
      */

      var $conf;

      /**
      * ساخت ValidatePassword شی جدید
      * @param $pass the string to validate
      * @param $conf to compare with $pass for confirmation
      */

      function ValidatePassword ($pass,$conf) {
          $this->pass=$pass;
          $this->conf=$conf;
          Validator::Validator();
      }

      /**
      * Validates کردن  password
      * @return void
      */

      function validate() {
          if ($this->pass!=$this->conf) {
              $this->setError('Passwords do not match');
          }
          if (!preg_match('/^[a-zA-Z0-9_]+$/',$this->pass )) {
              $this->setError('Password contains invalid characters');
          }
          if (strlen($this->pass) < 6 ) {
              $this->setError('Password is too short');
          }
          if (strlen($this->pass) > 20 ) {
              $this->setError('Password is too long');
          }
      }
  }

  /**
   *  Validates کردن email address
   */

  class ValidateEmail extends Validator {
      /**
      * $email متغیر مورد نیاز
      */

      var $email;

      /**
      * جدید ValidateEmail ساخت شی
      * @param $email the string to validate
      */

      function ValidateEmail ($email){
          $this->email=$email;
          Validator::Validator();
      }

      /**
      * Validates کردن email address
      * @return void
      */

      function validate() {
          $pattern=
      "/^([a-zA-Z0-9])+([\.a-zA-Z0-9_-])*@([a-zA-Z0-9_-])+(\.[a-zA-Z0-9_-]+)+/";
          if(!preg_match($pattern,$this->email)){
              $this->setError('Invalid email address');
          }
          if (strlen($this->email)>100){
              $this->setError('Address is too long');
          }
      }
  }
  ?>
  index.php

  PHP:
  <?php
  if ( $_POST['register'] ) {
      require_once('lib/Validator.php');

      $v['u']=new ValidateUser($_POST['user']);
      $v['p']=new ValidatePassword($_POST['pass'],$_POST['conf']);
      $v['e']=new ValidateEmail($_POST['email']);

      foreach($v as $validator) {
          if (!$validator->isValid()) {
              while ($error=$validator->getError()) {
                  $errorMsg.="<li>".$error."</li>\n";
              }
          }
      }
      if (isset($errorMsg)) {
          print ("<p>There were errors:<ul>\n".$errorMsg."</ul>");
      } else {
          print ('<h2>Form Valid!</h2>');
      }
  } else {
  ?>
  <h2>Create New Account</h2>
  <form action="<?php echo ($_SERVER['PHP_SELF']); ?>" method="post">
  <p>Username: <input type="text" name="user"></p>
  <p>Password: <input type="password" name="pass"></p>
  <p>Confirm: <input type="password" name="conf"></p>
  <p>Email: <input type="text" name="email"></p>
  <p><input type="submit" name="register" value=" Register "></p>
  </form>
  <?php
  }
  ?>
  فکر نمی کنم نیاز به توضیح خاصی باشه .
  موفق باشید.
   

  پیوست ها:

  آخرین ویرایش: ‏3 آگوست 2008
  نوشته شده توسط hidensoft در ‏3 آگوست 2008
  key12، o_real_love، D.A.V.O.O.D و 10 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. hidensoft

  hidensoft Member

  ارسال‌ها:
  604
  تشکر شده:
  378
  امتیاز دستاورد:
  16
  سلام
  امید وارم که آموزش های قبلی به شما کمک کرده باشه که در برنامه نویسی PHP پیشرفت داشته باشید .
  امروز می خوام براتون یک کلاس رو بگذارم . این کلاس به شما کمک می کنه خیلی راحت اواع کوئری رو انجام بدید و خیالتون راحت باشه که هیچ وقت SQL Injection نمی تونه به برنامه شما نفوذ کنه .
  PHP:

  <?php

  class mysql {

      // Database server information
      var $host;                 // (string)  Host server of database
      var $user;                 // (string)  User
      var $password;             // (string)  Password
      var $db_name;              // (string)  Database that will be selected
      var $port;                 // (int)     Server port
      var $connection = false;   // (link identifier)   MySQL connection link identifier
      var $result;               // (link identifier)   MySQL result link identifier
     
      // Class operation setup
     
     
      // 0 LOG_NONE
      // 1 ECHO
      // 2 HIDDEN ECHO
      // 3 LOG FILE
      var $debuglv  = 2 ;
      var $error_level  = 0 ;
      var $error_desc   = "No errors" ;
      var $logfile      = "datalog" ;
      var $filehdl      = 0 ;
      var $messsages    = array() ;  
       
      var $affected_rows = 0 ;    
      var $num_rows      = 0 ;    
      var $recordcount   = 0 ;    
      var $lastid        = 0 ;
      var $sqlString;
     
      var $query_no     = 0 ;          function mysql($host = "", $user = "", $password = "", $db_name = "", $port = "")
      {
          $this->host     = ( !empty( $host ) )      ?  (string)$host      :  "localhost";
          $this->user     = ( !empty( $user ) )      ?  (string)$user      :  "root";
          $this->password = ( !empty( $password ) )  ?  (string)$password  :  "";
          $this->db_name  = ( !empty( $db_name ) )   ?  (string)$db_name   :  "";
          $this->port     = ( !empty( $port ) )      ?  (int)$port         :  3306;
      }
      function connect($is_persistent = false)
      {                
          $this->logfile_init() ;

          if (!$is_persistent) {
              $this->connection = @mysql_connect($this->host.':'.$this->port, $this->user, $this->password);
          } else {
              $this->connection = @mysql_pconnect($this->host.':'.$this->port, $this->user, $this->password);
          }
          $this->error_report() ;
         
          if (!$this->connection) {
            // Conection failed
            $this->add_debug_message ( date("d/m/Y - H:i:s") . " - ERROR " . $this->error_level . ": " . $this->error_desc . "\r\n" ) ;          
            $this->release_db() ;
          } else { $this->select_db(); }        
      }

      function  select_db($db_name=false){
           if ($db_name !== false) $this->db_name=$db_name;
         
        // Select a database...
        if (@mysql_select_db($this->db_name,$this->connection)) {
          // Selecting Database OK
          $this->add_debug_message ( date("d/m/Y - H:i:s") . " - OPERATION O.K.: Connected to database " . $this->db_name .  "\r\n" );
        } else {
          // Failed to select the database... abort connection process
          $this->error_report() ;
          $this->add_debug_message ( date("d/m/Y - H:i:s") . " - ERROR " . $this->error_level . ": " . $this->error_desc . "\r\n" ) ;
          $this->release_db() ;
          }                
      }
     
    // Releasing database connection
    function release_db()
      {
      // Checking if a conection is open?
      if ($this->connection) {
        // Trying to close the connection ...
        if (mysql_close($this->connection)) {
          $this->add_debug_message ( date("d/m/Y - H:i:s") . " - OPERATION O.K.: Database " . $this->db_name . " released" . "\r\n" );
        } else {
          // Failed to liberate the database...
          $this->error_report() ;
          $this->add_debug_message ( date("d/m/Y - H:i:s") . " - ERROR " . $this->error_level . ": " . $this->error_desc . "\r\n" );
          }
      } else {
        // No database open
        $this->add_debug_message ( date("d/m/Y - H:i:s") . " - OPERATION CANCELLED: No database open" . "\r\n" );
        }
      // LOG the operation and close logging operations
      $this->debug() ;
      $this->logfile_close() ;
      }
     

    // Error reporting auxiliary method
    function error_report()
      {
      $this->error_level = mysql_errno() ;
      $this->error_desc = mysql_error() ;
      }

    // Log operations initialization
    function logfile_init()
      {      
      if ($this->debuglv==3) {
           $this->add_debug_message ( date("d/m/Y - H:i:s") . " ===== SESSION STARTED BY " . $GLOBALS["PHP_SELF"] . " =====" .  "\r\n" );
           $this->logfile = $this->logfile . "-" . date("m") . "-" . date("Y") ;
           $this->filehdl = fopen($this->logfile,'a') ;
           if (!$this->filehdl) {
                  echo "<!-- UNABLE TO OPEN SPECIFIED LOG FILE " . $this->logfile . " -->" ;
                  $this->debuglv-- ;
                  $this->logfile_init() ;
                  }
                break ;
        }
      $this->debug() ;
      }
     
    // Closing log operations
    function logfile_close()
      {
      if ($this->filehdl) {
        // If we opened a file to log operations need to close it
        fclose($this->filehdl) ;
        }
      }

    function add_debug_message($message)
      {
          $this->messsages[]=$message;
      }

    // Debugging operations
    function debug()
      {
      switch ($this->debuglv) {
        case 0: // NO LOG OPERATIONS
                break ;
        case 1: // SCREEN OUTPUT
                foreach ($this->messsages as $m) {
                  echo '<BR>DEBUG: ' . $m . '<BR>' ;
                }  
                break ;
        case 2: // SILENT OUTPUT (<!-- -->)
                foreach ($this->messsages as $m) {
                  echo "\n<!-- DEBUG: " . $m . "-->\n" ;
                }  
                break ;
        case 3: // FILE OUTPUT
                foreach ($this->messsages as $m) {
                  fwrite($this->filehdl,$this->msg) ;
                }  
                break ;
        }
      }    


    // Destructor
      function destroy()
        {
          $this->release_db() ;
        }
     
       
      // performes an sqlQuery
      function query($sqlString)
        {
            $this->sqlString=$sqlString;
            $this->query_no++;  
           
          if ($this->connection !== false) {
            $this->result = mysql_query($sqlString,$this->connection) ;    
            $this->error_report() ;
            // Affectected rows...
            if ($this->result) {
              // Execution was o.k.          
              $this->affected_rows = mysql_affected_rows( $this->connection );
              if (is_resource($this->result)) {
                  $this->num_rows = mysql_num_rows( $this->result );
              } else $this->num_rows = 0;
              $this->lastid = mysql_insert_id( $this->connection );
              $this->add_debug_message( date("d/m/Y - H:i:s") . " - OPERATION O.K.: Executed [" . $this->sqlString ."] [affected " . $this->affected_rows . " rows] [rows in result " . $this->num_rows . " ]" . "\r\n" );
              return true;
            } else {
              // Execution Failed
              $this->affected_rows = 0 ;      
              $this->num_rows = 0 ;      
              $this->add_debug_message( date("d/m/Y - H:i:s") . " - OPERATION FAILED: Executed [" . $this->sqlString . "] got " . $this->error_level . " " . $this->error_desc . "\r\n" );
              return false;
              }
          } else {
            // No database ready to query
            $this->affected_rows = 0 ;
            $this->num_rows = 0 ;
            $this->add_debug_message( date("d/m/Y - H:i:s") . " - OPERATION FAILED: No database open OR no SQL command provided" . "\r\n"  );
            return false;
            }          
        }
       
      function fetch_assoc( $result = false )
         {
              if ( $result === false ) $result = $this->result;
          return mysql_fetch_assoc( $result  );
         }
     
      function clean_data($data)
        {
        return mysql_real_escape_string($data,$this->connection);    
        }

      function fetch_data_array ()
         {
          $data=array();
          while( $row = $this->fetch_assoc() )
              { $data[]=$row; }
          return $data;    
         }

      // grabs a list of rows from a tabel ... returnes an array of data  
      function list_table( $table_name, $where = false, $parameters = array () )
         {
          $range       = ( isset($parameters['range'])       && !empty($parameters['range']) )       ? $parameters['range']       : " * " ;
          $sortColumn  = ( isset($parameters['sortColumn'])  && !empty($parameters['sortColumn']) )  ? $parameters['sortColumn']  : false ;
          $sortType    = ( isset($parameters['sortType'])    && !empty($parameters['sortType']) )    ? $parameters['sortType']    : "ASC" ;
          $limitOffset = ( isset($parameters['limitOffset']) && !empty($parameters['limitOffset']) ) ? $parameters['limitOffset'] : false ;
          $rowCount    = ( isset($parameters['rowCount'])    && !empty($parameters['rowCount']) )    ? $parameters['rowCount']    : false ;
         
          $queryString= "SELECT $range FROM $table_name ";
          if ( $where !== false ) $queryString .= " WHERE ".$where;
          if ( $sortColumn !== false ) $queryString .= " ORDER BY `$sortColumn` $sortType ";        
          if ( $rowCount !== false ) {
              $queryString .= " LIMIT ";
              if ( $limitOffset !== false ) $queryString .= " $limitOffset, ";
              $queryString .= " $rowCount ";
          }
         
          $this->query($queryString);
          if( $this->num_rows < 1 ) { return false; }
          else { return $this->fetch_data_array(); }
        }

      // fetch a row from a table
      function fetch_row( $table_name, $where = false , $parameters = array () )
        {
        $range       = ( isset($parameters['range'])       && !empty($parameters['range']) )       ? $parameters['range']       : " * " ;
        $range       = ( isset($parameters['range'])       && !empty($parameters['range']) )       ? $parameters['range']       : " * " ;
                   
          $queryString= "SELECT $range FROM $table_name ";
          if ( $where != false ) $queryString .= " WHERE $where LIMIT 1";

        $this->query($queryString);    

        if( $this->num_rows < 1 ) { return false; }
        else { return $this->fetch_assoc(); }              
          }

      function count_records( $table_name, $where =false , $parameters = array() )
          {                        
          $queryString= "SELECT COUNT(*) as rNumber FROM $table_name ";
          if ( $where != false ) $queryString .= " WHERE $where ";
        if ($this->query($queryString) == true ){
            $row=$this->fetch_assoc();
            return $row["rNumber"];
        } else return false;      
          }
         
      function increment_field( $table_name, $field, $where, $parameters = array() )
        {
          $queryString= "UPDATE $table_name SET `$field`=`$field`+1  WHERE $where ";
        $this->query($queryString);              
        }

      function record_update( $table_name, $data, $where, $parameters = array() )
        {
        $queryString="UPDATE ".$table_name." SET ";
        $fields=array();
         
        foreach ($data as $key=>$value)    {
            $fields[] = " `$key`='".$this->clean_data( $value )."' ";
        }
        $queryString .= implode(',',$fields)." WHERE ".$where;        
         
        return $this->query($queryString);              
        }

      function record_insert( $table_name, $data, $parameters = array() )
        {
        $queryString="INSERT INTO ".$table_name." (";  
        $columns=array();        
        $values=array();
       
        foreach ($data as $key=>$value)
            {
                $columns []= '`'.$key.'`';
                $values  []= "'".$this->clean_data( $value )."'";
          }      
           
        $queryString .= implode(',',$columns) .") VALUES (". implode(',',$values) .") ";          
       
        return $this->query($queryString);                    
        }
   
      function record_delete( $table_name, $where, $parameters = array() )
        {
        $queryString = "DELETE FROM ". $table_name ." WHERE ". $where;
        $this->query($queryString);                              
        }      

      function table_info($table_name)
        {
         $this->query(" SELECT * FROM $table_name LIMIT 1");                              
         $fields = mysql_num_fields($this->result);
     
         for ($i=0; $i <= $fields; $i++) {
           $fields[$i]['type'] = mysql_field_type($result, $i);
           $fields[$i]['name'] = mysql_field_name($result, $i);
           $fields[$i]['len']  = mysql_field_len($result, $i);
         }
     
      return $fields;
      }

     function table_max_value( $table, $field)
       {
       $this->query(" SELECT max($field) as max_value FROM $table ");
       $data=$this->fetch_assoc();

       return $data["max_value"];
       }
     
  }
  ?>
   
  این هم نمونه استفاده از این کلاس

  PHP:

   <?php

  // conection
  $mysql= new mysql('localhost' , 'userSQL', 'passwSQL', 'Selected_DB' );
  $mysql->connect();

  // fetch row
  $row=$mysql->fetch_row( 'TableName', " id='12' ");

  // fetch array of rows
  $rows=$mysql->list_table( 'TableName', " column='3' ", array ('range' => 'id,name') );  

  // fetch rows from multiple tables
  $rows=$mysql->list_table( ' TableName1 t1,TableName1 t2 ', " t1.column1=t2.column2 ", array ('range' => ' t1.column1_1, t2.column1_2 ') );  


  // fetch whole table
  $tableList=$mysql->list_table( 'TableName', false ,  );


  // fetch a part of a table - pagination example  
  $parameters['limitOffset']=10; # Offet Start  
  $parameters['rowCount']=10; # No of rows returned
  $where=" columnName='3' ";
  $tableList=$mysql->list_table( 'TableName', where , $parameters );

  $data=array('columnName1' => 'value1',
              'columnName2' => 'value2',
              'columnName3' => 'value3',        
              );        
  // insert data ... it returns true or false
  $insertAtempt=$mysql->record_insert('TableName',$data);

  // update data
  $updateAtempt=$mysql->record_update('TableName',$data," id='3' ");  

     
  ?>  
   
  این یه آموزش نبود اما شما با استفاده از این کلاس هم کارتون راحت تر میشه هم با نگاه کردن به کدش می تونید چیزای جدیدی یاد بگیرید.

  موفق و پیروز باشید
   
  نوشته شده توسط hidensoft در ‏25 آگوست 2008
  D.A.V.O.O.D، iran-TEC، mahyar13652000 و 3 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. Allahparast

  Allahparast Member

  ارسال‌ها:
  586
  تشکر شده:
  397
  امتیاز دستاورد:
  16
  ممنونم هیدن جان خسته هم نباشید اگه میشه یه بار دیگه این اسمارتی و مفاهمش رو به صورت کامل توضیح بده
  من دیدم دو سه نفر از تابع str_replace & sub_str و غیره این اسمارتی رو به ده خط تبدیل می کنند ممنون خواهش کمکم کنید چون احتیاج دارم راستی بگین چطور توش کوئری رو سلکت کنم :)
   
  نوشته شده توسط Allahparast در ‏25 آگوست 2008
 4. hidensoft

  hidensoft Member

  ارسال‌ها:
  604
  تشکر شده:
  378
  امتیاز دستاورد:
  16
  آموزش Smarty رو سیاوش به عهده گرفته . اگه سوالی دارید از ایشون سوال بفرمایید .
   
  نوشته شده توسط hidensoft در ‏25 آگوست 2008
  atazin از این پست تشکر کرده است.
 5. zoghal

  zoghal Active Member

  ارسال‌ها:
  285
  تشکر شده:
  51
  امتیاز دستاورد:
  28
  محمد جان کاش یک توضیحی در مورد نحوه کارش میدادی
   
  نوشته شده توسط zoghal در ‏25 آگوست 2008
  atazin از این پست تشکر کرده است.
 6. hidensoft

  hidensoft Member

  ارسال‌ها:
  604
  تشکر شده:
  378
  امتیاز دستاورد:
  16
  هرجا که متوجه نشدید بپرسید.
   
  نوشته شده توسط hidensoft در ‏26 آگوست 2008
  atazin از این پست تشکر کرده است.
 7. MAHDI-Network

  MAHDI-Network Member

  ارسال‌ها:
  99
  تشکر شده:
  33
  امتیاز دستاورد:
  6
  میشه در مورد MVC و مورد استفادش یکم بیشتر صحبت کنید ؟
  من یه کلاس دیتابیس نوشته بودم ..
  http://forum.majidonline.com/showthread.php?t=82334&page=4
  میشه گفت این یه ام وی سی هست ؟
  اگه سوالم خنده دار هست به من حق بدین درست متوجه این موضوع نشدم​
   
  نوشته شده توسط MAHDI-Network در ‏2 سپتامبر 2008
 8. saidshp

  saidshp Member

  ارسال‌ها:
  116
  تشکر شده:
  128
  امتیاز دستاورد:
  16
 9. saeed-magicboy

  saeed-magicboy Member

  ارسال‌ها:
  36
  تشکر شده:
  2
  امتیاز دستاورد:
  6
  از بررسی ایجادی که برای کلاس های SQL نوشته بودی خوشم اومد ... جالب بود ...

  ولی به نظرم یه اشکالی داره اینه که بدجوری با array مچه ... آرایه ها وظیفشون به نظر من نگهداری اطلاعات به صورت چند بخشی به مدتهای زیاد نیست، چون میزان پروسس PHP هرچقدرم که بالا باشه به سرور هم بستگی داره ...

  در هر صورت نحوه جالبی برای پردازش اطلاعات واسه دیتابیس بود ...

  موفق باشید/.
   
  نوشته شده توسط saeed-magicboy در ‏26 سپتامبر 2008
 10. Y.P.Y

  Y.P.Y Well-Known Member

  ارسال‌ها:
  459
  تشکر شده:
  441
  امتیاز دستاورد:
  63
  پیشنهاد می کنم وقتی که آموزشی رو شروع می کنید(مخصوصاً مقدماتی)، از همونجا استاندارد ها ور هم در کنارش قرار بدید.
   
  نوشته شده توسط Y.P.Y در ‏9 دسامبر 2008
 11. ali0480

  ali0480 Member

  ارسال‌ها:
  47
  تشکر شده:
  6
  امتیاز دستاورد:
  6
  من تصمیم گرفتم زبان pHp رو یاد بگیرم لطفا اگه براتون مقدور هستش یه منبع آموزشی به من معرفی کنید ؟
  لطف کنید PDF باشه
  ممنون
   
  نوشته شده توسط ali0480 در ‏20 ژانویه 2009
 12. hidensoft

  hidensoft Member

  ارسال‌ها:
  604
  تشکر شده:
  378
  امتیاز دستاورد:
  16
  من هم همین کارو کردم !
  اینجا تاپیک آموزش برنامه نویسی oop با php هست ، جستجو کنید حتما مورد های بهتری رو پیدا می کنید.
   
  نوشته شده توسط hidensoft در ‏1 فوریه 2009
  Y.P.Y از این پست تشکر کرده است.
 13. Y.P.Y

  Y.P.Y Well-Known Member

  ارسال‌ها:
  459
  تشکر شده:
  441
  امتیاز دستاورد:
  63
  مثلاً:
  [LTR]
  final class Myclass
  {
  final public function print_my_name()
  {
  echo($this->myname);
  }

  final private function set_my_name($name)
  {
  $this->myname= $name;
  }
  };
  [/LTR]
   
  نوشته شده توسط Y.P.Y در ‏1 فوریه 2009
 14. hidensoft

  hidensoft Member

  ارسال‌ها:
  604
  تشکر شده:
  378
  امتیاز دستاورد:
  16
  منظورتو متوجه نشدم . اعلان داری آموزش می دی ؟
   
  نوشته شده توسط hidensoft در ‏6 فوریه 2009
 15. yakoza

  yakoza Well-Known Member

  ارسال‌ها:
  742
  تشکر شده:
  381
  امتیاز دستاورد:
  63
  بنا به سوال يكي از كاربرا تو اين قسمت مي خوام درباره چند تا از Magic Methods هاي php صحبت كنم

  در مورد تابع clone


  PHP:

  class CopyMe {}
  $first = new CopyMe();
  $second = $first;
   
  تو php4 وقتي اين كد رو اجرا ميكردي $first و $second دو تا شي مجزا بودن ولي تو php5 با اجراي اين كد $first به $second رفرنس ميده يعني چي ؟ يعني اينكه هر تغييري تو $first بيوفته تو $second هم اعمال ميشه

  حالا يه وقت هست ما مي خواييم تابع رو كپي كنيم و رفرنس نديم تو اين جا مياييم از clone استفاده ميكنيم

  يه مثال ميزنم بهتر جا بيوفته
  PHP:

  <?php
  class copyme
  {
      public $name="naser";

  }

  $first=new copyme();
  echo $first->name."<br>";
  $second=$first;
  $second->name="ahmad";
  echo $first->name."<br>";
  echo $second->name;
  ?>
   
  خروجي كد بالا چيه

  کد (Text):

  naser
  ahmad
  ahmad
   
  حالا به مثال زير توجه كن
  PHP:

  <?php
  class copyme
  {
      public $name="naser";

  }

  $first=new copyme();
  echo $first->name."<br>";
  $second=clone $first;
  $second->name="ahmad";
  echo $first->name."<br>";
  echo $second->name;
  ?>
   
  به خروجيش توجه كن ببين چه فرقي با قبلي كرد

  کد (Text):

  naser
  naser
  ahmad
   
  حالا يه موقع هست كه شما مي خوايي از كپي شدن يه تابع جلوگيري كني

  PHP:

  <?php
  class copyme
  {
      public $name="naser";
     
      public function __clone()
      {
          die("can't copy this object");
      }
  }

  $first=new copyme();
  echo $first->name."<br>";
  $second=clone $first;
  $second->name="ahmad";
  echo $first->name."<br>";
  echo $second->name;
  ?>
   
  خروجيش هم ميشه
  کد (Text):

  naser
  can't copy this object
   
   
  نوشته شده توسط yakoza در ‏3 مارس 2009
  zoghal و X7337X از این پست تشکر کرده اند.
 16. X7337X

  X7337X Member

  ارسال‌ها:
  156
  تشکر شده:
  17
  امتیاز دستاورد:
  16
  خیلی خوب توضیح دادی

  میشه در مورد get & set هم به همین صورت توضیح بدی؟
   
  نوشته شده توسط X7337X در ‏3 مارس 2009
 17. yakoza

  yakoza Well-Known Member

  ارسال‌ها:
  742
  تشکر شده:
  381
  امتیاز دستاورد:
  63
  خوب حالا نوبت متدهاي __set و __get رسيد

  با استفاده از متدهاي بالا ميشه به اعضاي كلاس دسترسي داشت و اونها رو خوند و تغيير داد حتي اگر اون عضو كلاس به صورت private تعريف شده باشه كه در حالت عادي نميشه يه همچين كاري كرد و به عضو private يه كلاس خارج از اون كلاس دسترسي پيدا كرد

  PHP:

  <?php
  class test
  {
      private $data=array("name"=>"Naser","age"=>20);
     
      public function __set($name,$value)
      {
          $this->data[$name]=$value;
      }
     
      public function __get($name)
      {
          if(array_key_exists($name,$this->data))
          {
              return $this->data[$name];
          }
          return FALSE;
      }
  }

  $test=new test();
  echo "my name is ".$test->name." and i'm ".$test->age;
  $test->lastname="kholghi";
  echo "and my last name is ".$test->lastname;
   
  ?>

   
  كه خروجيش به ترتيب زيره
  کد (Text):

  my name is Naser and i'm 20and my last name is kholghi
   
  البته كاربردهاي ديگه اي هم داره كه من فقط به يكيش اشاره كردم كه اصل مطلب جا بيوفته

  ارادتمند شما
  ناصر
   
  نوشته شده توسط yakoza در ‏3 مارس 2009
  I.NoBody، zoghal و X7337X از این ارسال تشکر کرده اند.
 18. X7337X

  X7337X Member

  ارسال‌ها:
  156
  تشکر شده:
  17
  امتیاز دستاورد:
  16
  Yakoza حالا که لطف کردی یه مثال هم در مورد interface بزن
   
  نوشته شده توسط X7337X در ‏4 مارس 2009
 19. AriaGlobal

  AriaGlobal Member

  ارسال‌ها:
  121
  تشکر شده:
  18
  امتیاز دستاورد:
  16
  http://ariaglobal.com/MyFiles/?filename=phppdf.rar&filecat=ebook
   
  نوشته شده توسط AriaGlobal در ‏22 آوریل 2009
 20. hidensoft

  hidensoft Member

  ارسال‌ها:
  604
  تشکر شده:
  378
  امتیاز دستاورد:
  16
  با Propel یک قدم به OOP نزدیک شوید

  [​IMG]

  سلام دوستان.
  چند روزی در خدمت شما هستم ، امید وارم که تو این مدت بتونم باز هم به برنامه نویس های ایرانی کمک کنم.

  Propel یک Object Relational Mapping یا همون ORM هست.
  حتما پیش خودتون می گید که چه فایده ای داره که من از Propel استفاده کنم. باید بگم شما با استفاده از Propel که یک فریم ورک بسیارکار آمد برای برقراری ارتباط با دیتابیس هست تمام پایگاه داده خودتون رو بصورت کلاس در میارید و از همه مهم تر شما می تونید به پایگاه های داده MySQL, MS SQL Server, PostgreSQL, SQLite, Oracle وصل بشید.

  شما در Propel دیگه نیازی ندارید که برای ساخت database به phpmyadmin یا هر ابزار دیگه ای وصل بشید.
  اطلاعات دیتا بیس بصورت کد XML ذخیره می شن و پروپل خودش دیتابیس رو می سازه
  برای مثال
  HTML:
  <database name="bookstore" defaultIdMethod="native">
    <table name="book">
      <column name="id" type="integer" required="true" primaryKey="true" autoIncrement="true"/>
      <column name="title" type="varchar" size="255" required="true" />
    </table>
    <table name="author">
      <column name="id" type="integer" required="true" primaryKey="true" autoIncrement="true"/>
      <column name="first_name" type="varchar" size="128" required="true"/>
      <column name="last_name" type="varchar" size="128" required="true"/>
    </table>
  </database>
   
  سپس کافیه تا دستور زیر رو در command prompt اجرا کنید

  کد (Text):
  > propel-gen /path/to/bookstore
   
  حالا دیتابیس ساخته شده و پروپل از هر تیبل یک شی می سازه به عنوان مثال برای جدول book دو فایل ایجاد می کنه :
  کد (Text):
  bookstore/Book.php
  bookstore/BookPeer.php
  فایل اول کلاس book هست که به BookPeer ارجاء داده شده . BookPeer تمام کلاسی هست که پروپل می سازه و Book برای این ایجاد می شه که شما اگر نیازی داشتید که فانکشنی اضافه کنید اینجا اضافه کنید.

  حالا نوبت به این می رسه که دستورات Create, Retrieve, Update, Delete رو اجرا کنیم

  جدول author رو در نظر بگیرید. برای Create کافیه که
  PHP:
  $author = new Author();
  $author->setFirstName("Jack");
  $author->setLastName("London");
  $author->save();
   
  دقیقا این کد در پشت پرده اجرا می شه
  کد (Text):
  INSERT INTO author (first_name, last_name) VALUES ('Jack', 'London');
   
  دیدید که به چه راحتی می تونید اطلاعات رو اضافه کنید . اگر دقت کرده باشید برای اینکه مقداریبه فیلدی بدید کافیه
  کد (Text):
  $TableName->setFieldName("value")
  در نهایت هم دستور
  کد (Text):
  $TableName->save()
  اطلاعات جدول رو ذخیره می کنه .

  برای Retrieve

  PHP:
  $firstBook = BookPeer::retrieveByPK(1);
  // now $firstBook is a Book object, or NULL if no match was found.
   
  حالا اگه شما چند Primary Key داشته باشید
  PHP:
  $selectedBooks = BookPeer::retrieveByPKs(array(1,2,3,4,5,6,7));
   
  برای Update

  PHP:
  // 1) Fetch an object by primary key

  $myBook = BookPeer::retrieveByPK(1);

  // 2) update the values & save() it.

  $myBook ->setTitle("War & Peace");
  $myBook->save();
   
  برای DELETE
  PHP:
  $book = BookPeer::retrieveByPK(1);
  BookPeer::doDelete($book);
   
  خب حتما پیش خودتون می گید من چطوری کوئری دلخواه خودمو بزنم ؟ راهشش Criteriaهست.
  به عنوان مثال
  PHP:
  $c = new Criteria();
  $c->add(AuthorPeer::FIRST_NAME, "Karl");
  $c->add(AuthorPeer::LAST_NAME, "Marx", Criteria::NOT_EQUAL);

  $authors = AuthorPeer::doSelect($c);
   
  این دستور SQL رو اجرا می کنه
  کد (Text):
  SELECT ... FROM author WHERE author.FIRST_NAME = 'Karl' AND author.LAST_NAME <> 'Marx';
   
  البته Criteria خیلی پیچیده تر از این کد سادست که دیدید.
  حالا شاید شما خواستید که یک دستور SQL رو وارد کنید باید چیکار کنید ؟
  PHP:
  <?php

  $con = Propel::getConnection(DATABASE_NAME);

  $sql = "SELECT books.* FROM books WHERE NOT EXISTS (SELECT id FROM review WHERE book_id = book.id)";  
  $stmt = $con->createStatement();
  $rs = $stmt->executeQuery($sql, ResultSet::FETCHMODE_NUM);  

  $books = BookPeer::populateObjects($rs);  
  همونطور که می بینید تمامی امکانات مورد نیاز برای زدن کوئری در اختیار شما هست.

  پیشنهاد می کنم حتما یک بار تجربه کنید ، احتمال زیادی می دم که شما هم مثل من مجذوب قدرت و امنیت این فریم ورک می شید.

  موفق و پیروز باشید
   
  نوشته شده توسط hidensoft در ‏22 آوریل 2009
  o_real_love، Mohammadreza و terrorhell از این ارسال تشکر کرده اند.

به اشتراک بگذارید