خرید پرچم

  1. ایران پرچم

    درباره پرچم چه می‌دانید؟!

    پرچم‌ها چه ابعاد و اندازه‌ای دارند؟ ابعاد پرچم و اندازه پرچم هر پرچم با ابعاد و اندازه‌ای مشخص و استاندارد دسته بندی می‌شود. هر پرچم با توجه به ابعادی که دارد نام گذاری و مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعنوان مثال پرچم رومیزی به دلیل قرار گیری برروی میز کارکنان یا کارمندان کوچکترین پرچم در بین سایر...
بالا