Plugin Swift 3D

shahram_gh

Banned
منبع kamyabonline
01.jpg

نم
نصب برنامه
گزينه setup را بزنيد سپس Next کنيد. در قسمت سوم گزينه Install the plugin For version 4 را فعال نماييد و به قسمت بعد برويد دکمه Browse را بزنيد و بر روي system خود دايرکتوري 3dsMAX5,4 را پيدا کرده و بر روي آن کليک کنيد و سپس OK.
حالا دوباره Next را زده تا نرم افزار نصب شود. بعد از نصب 3dsMAX را باز کنيد و کليد F10 را بزنيد تا Renders scene باز شود.
02.jpg

در قسمت سومي يعني Renderers current و در Box اول production گزينه Assign را بزنيد و از ليست باز شده swift 3d Max Render انتخاب کنيد نماييد.
03.jpg

بعد از OK خواهيد ديد که پنجره swift 3d MAX Registration باز شده است.
04.jpg

در اينجا plugin از شما کد ورود را مي خواهد به CD خود مراجعه کرده از Folder نرم افزار بر روي فايل Text موجود کليک کرده تا باز شود. در اين فايل serial Number وجود دارد که هر کدام از آنها را کپي کرده و در Box مربوط paste نماييد. در قسمت Name هم اسم خود را وارد نماييد. سپس OK را بزنيد. حالا plugin آماده براي استفاده مي باشد.
توضيحات:
05.jpg

قسمت File option مربوط به تنظيمات ذخيره سازي و نوع Format فايل مي باشد گزينه save as مسير ذخيره سازي فايل SWF مي باشد.
گزينه save as type معيين مي کند که اين فايل خروجي گرفته شده چه نوعي باشد فايل Flash باشد يا seguential(eps) يا يک فايل Adobe illustrator(all) يا يک تصوير وکتور باشد. Scalable vector Graphics (svg)
قسمت File Level معين مي سازد که نرم افزار انتخابي براي خروجي گرفتن چه ورژني باشد.
گزينه Animation Level معين مي سازد که فايل scalable vector Graphics(svg) به چه صورت خروجي گرفته شود به شکل (Native) يعني به همان صورت پيش فرض يا به شکل (script) به صورت کد گزينه compressed جلوي قسمت Animation Level فايل خروجي گرفته شده را فشرده سازي مي نمايد.
06.jpg

قسمت File option مربوط به نوع نمايش سطوح اشياء در فايل خروجي گرفته شده مي باشد. با فعال شدن گزينه option Fill خود به خود منوي کرکره اي Fill Type فعال مي شود در اين منو شما مي توانيد ميزان کيفيت فايل خروجي گرفته شده را تعيين نماييد که در زير يک به يک آنها توضيح داده خواهد شد.
07.jpg

گزينه cartoon single color Fill شکل را به صورت کارتوني تبديل کرده و نيز از يک رنگ استفاده مي نمايد.
08.jpg

گزينه cartoon Arerage color Fill به وسيله اين گزينه يک حد وسط از رنگ در داخل شي پر مي شود.
09.jpg

گزينه cartoon Two color Fill به کمک اين گزينه از دو رنگ براي پر شدن سطوح استفاده مي شود.
10.jpg

گزينه cartoon Four color Fill به وسيله اين گزينه از چهار رنگ براي پر شدن استفاده مي شود.
11.jpg

گزينه cartoon Full color Fill به کمک اين گزينه از تمام تيره رنگ هاي موجود در صحنه استفاده مي شود. ولي نرمي Faceهاي شي رعايت نمي شود و به صورت NoNe smote مي شود.
12.jpg

گزينه Area Greadient shading به کمک اين گزينه سطح به وسيله يک رنگ Greadieht پر مي شود که از قسمت روش شکل گرفته تا قسمت تيره پيش مي رود.
13.jpg

گزينه mesh Greadieht shading به وسيله اين گزينه تمام mesh هاي موجود در روي سطح شي به صورت Greadient پر مي شود و فايل به صورت کاملاً طبيعي ولي سنگين در مي آيد
14.jpg

گزينه show Back face به کمک اين گزينه شما مي توانيد يک روشنايي يا (High lights) بر روي شي داشته باشيد.
گزينه specular High lignts به کمک اين گزينه شما مي توانيد يک روشنايي يا (High lights) بر روي شي داشته باشيد.
گزينه shadows سايه شي را نيز قابل رندر مي سازد.
منوي کرکره اي shadow ispeolur light معين مي سازد که از کدام نور در صحنه استفاده شود که به صورت پيش فرض بر روي Default light مي باشد.
15.jpg

قسمت Edge option مربوط به ايجاد خط و خطوط بر روي شي مي باشد. اين خطوط ها همان segment هاي بر روي شي مي باشد.
16.jpg

با زدن Include Edges شما مي توانيد خاصيت خطي يا Line را فعال کنيد. منوي کرکره اي Edge Type معلوم مي کند که خط ها به صورت دور مي باشد يا به صورت فراگير در قسمت Line weight ميزان قطر و ضخامت خط ها معيين مي شود. در Edge color Box رنگ خطوط را تعيين مي شود.
17.jpg
18.jpg

19.jpg
20.jpg

پارامتر Detall Angle تعيين مي کند که تا چه زاويه هايي به روي شي رندر مي شود.
21.jpg
22.jpg

گزينه Include Hidden Edges خطوط را پشت شي را که مخفي هستند قابل رندر مي سازد.
23.jpg
24.jpg

قسمت curve Fitting مربوط به ايجاد منحني و نرم نمودن خطوط مي باشد و هر چه اين ميزان رو به گزينه combine Edgesand fill خطوط را بر سطح پيوند مي دهد.​
 

جدیدترین ارسال ها

بالا