freedanload.comدرخواست مدیریت برای

hakamn

Member
دوستان گرامی سایت فری دانلود درنظر دارد بزرگترین آرشیو دانلود در ایران را راه اندازی کند.
در این راستا نیازمند افرادی است که بتوانند به عنوان مدیر در بخش های انجمن های گفتگو و یا به عنوان moderator فعالیت کند.
دوستانی که توانایی و تمایل به این کار دارند میتوانند با ایمیل زیر تماس بگیرند.
[email protected]

برای دیدن بخش های مختلف فورم آدرس زیر را ببینید:
http://forum.freedanload.com

برای دیدن بخش گالری آدرس زیر را ببینید:
http://gallery.freedanload.com

در صورت تمایل نام بخش را حتما ذکر فرمایید.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا