Chmod

اطلاعات در مورد Chmod
لطفا Chmod های زیر رو بگید که به چه کاری میان؟
667 ?
777 ?
770 ?
برای آپلود از کدوم باید است کرد؟
کدوم رو نباید استفاده کرد؟
چرا ؟؟؟
 

جدیدترین ارسال ها

بالا