5 ترفند وردپرس

amirsport

Member
wp-wooden-wordpress-logo.gif
همونطور که می دونید وردپرس یکی از محبوبترین سیستمهای مدیریت محتواست که یکی از بزرگترین مزیت هاش متن باز بودنشه که باعث میشه هرکس بتونه اونو متناسب با نیازش تغییربده.
icon_smile.gif
امروز 5 تا از ترفندهای سیستم مدیریت محتوای وردپرس رو معرفی میکنم:
خالی کردن زباله دان به صورت خودکار
فایل wp-config.php که در محل نصب وردپرس قرار داره رو باز کنید و کد زیر رو در مکانی مناسب قرار بدید:
define('EMPTY_TRASH_DAYS', 10 );


عدد 10 تعیین میکنه که زباله دان بعد از چند روز خالی بشه.
نمایش پست های پرطرفدار براساس تعداد کامنت
کد زیر رو در قسمتی از قالب قرار بدید:
$pop = $wpdb->get_results("SELECT id, post_title, comment_count FROM {$wpdb->prefix}posts WHERE post_type='post' ORDER BY comment_count DESC LIMIT 10");
<ul>
foreach($pop as $post) : ?>
<li> <?php echo $post->post_title; ?> </li>
<?php endforeach; ?>
</ul>


با تغییر دادن عدد 10 میتونید نعداد پست ها رو تغییر بدید
icon_smile.gif

چند روز پیش؟
دوست دارین برای هر پست به جای عبارت “منتشر شده در 22 جولای 2010″ مثلا نوشته بشه “منتشر شده در 2 روز پیش ” ؟
کافیه از این کد استفاده کنید:
منتشر شده در<?php echo human_time_diff(get_the_time('U'), current_time('timestamp')) . ' روز پیش'; ?>


نمایش آخرین دیدگاه ها به همراه آواتار
کد زیر 5 دیدگاه آخر وبلاگ رو به همراه Gravatar کاربر نشون میده:
<?php
$query = "SELECT * from $wpdb->comments WHERE comment_approved= '1'
ORDER BY comment_date DESC LIMIT 0 ,5";
$comments = $wpdb->get_results($query);

if ($comments) {
echo '<ul>';
foreach ($comments as $comment) {
$url = '<a href="'. get_permalink($comment->comment_post_ID).'#comment-'.$comment->comment_ID .'" title="'.$comment->comment_author .' | '.get_the_title($comment->comment_post_ID).'">';
echo '<li>';
echo '<div class="img">';
echo $url;
echo get_avatar( $comment->comment_author_email, $img_w);
echo '</a></div>';

echo '<div class="txt">Par: ';
echo $url;
echo $comment->comment_author;
echo '</a></div>';
echo '</li>';
}
echo '</ul>';
}
?>


با عوض کردن عدد 5 در خط سوم میتونید تعدادشو تغییر بدید
icon_smile.gif

نمایش تعداد پست های وبلاگ
<?php $numposts = $wpdb->get_var("SELECT count(*) FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type = 'post'");
if (0 < $numposts)
$numposts = number_format($numposts);
echo $numposts.' posts.';
?>
 

جدیدترین ارسال ها

بالا