3 قاعده در استفاده از استثنائات/Exceptions.

Y.P.Y

Well-Known Member
هنگام استفاده از استثنائات(یا همون Exceptions) از این قواعد پیروی کنید(هم برای عملکرد و هم دلایل مدیریت کد):

1- بخاطر داشته باشید که استثنائها، استثنا هستند. فقط بایستی از آنها برای مواجه با مشکلات غیر قابل پیش بینی استفاده کنید، که این نکته ما را به دو قانون می برد:
2- هرگز از استثنائها برای کنترل جریان برنامه استفاده نکنید. این باعث می شود که نتوان مسیر انجام کد را دنبال کرد و جریان برنامه کند نیز می شود(مشابه دستور GoTo که در برخی زبانها یافت می شود).
3- استثنائها فقط باید حاوی اطلاعات رخداد/رویداد باشد و نبایستی حاوی پارامترهایی(یا اطلاعات اضافی) باشد که روی نحوه انجام و منطق داخل هر Handle کننده Catch تاثیر بگذارد.
...
منبع: کتاب PHP 5 Power Programming.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا