◄◄◄ فــروش ویـــژه هــاسـت دانـلــود ►►►

ten_soldier

New Member
فـــروش ویـــژه هـــاست دانــلـــود بـــا مـشـخـصـات زیــــر:

پلن یک
» مقدار فضا : 5 گیگ
» پهنای باند نامحدود
» کنترل پنل : دایرکت اومین
» دیتابیس : ندارد
» محل سرور : هتزنر آلمان
» هزینه : ماهانه تنها 4000 تومان
---------------------------------------
پلن دو
» مقدار فضا : 10 گیگ
» پهنای باند نامحدود
» کنترل پنل : دایرکت اومین
» دیتابیس : ندارد
» محل سرور : هتزنر آلمان
» هزینه : ماهانه تنها 7000 تومان
--------------------------------------
پلن سه
» مقدار فضا : 20 گیگ
» پهنای باند نامحدود
» کنترل پنل : دایرکت اومین
» دیتابیس : ندارد
» محل سرور : هتزنر آلمان
» هزینه : ماهانه تنها 12000 تومان
--------------------------------------
مشخصات سرور اصلی :
Intel ® Core ™ i7-3770
32GigaByte DDR3 Memory
2X3TB SATA HDD
1GBit/Ps Network Speed
--------------------------------------
ســه روز تـســـت رایـگـــــان جـهــت اعـتــمــاد شـمــــا
--------------------------------------
ایـن هـاست دانـلــود مـنـاسـب افـرادی مـیـباشـد کـه بـه فـضـای زیـادی نـیـاز نـدارنـد.
از ایـن هـاسـت مـیتـوانـیـد بـه عـنـوان هـاسـت بـک آپ نـیـز اسـتـفــاده نـمــایـیـد.
درصـورتـی کــه مـقــدار حـجـم بــیـشـتــری مــدنـظـر داریــد پ.خ کـنــیــد.
قــیــمــت هــا تــا زمــانــی کــه تـمـدیـد صـورت گـیـرد ثـابـت مـیـبـاشـد.
---------------------------------------
بـــرای خــریــد یــا تـســت پ.خ بــزنـیــد (سایت در دست طراحی میباشد)
 

جدیدترین ارسال ها

بالا