یک سوال درباره...

sam_sam

Banned
سئوال است یا ؟
اگر بلدی یاد بده و اگر هم میخواهی یاد بگیری درست سئوال را مطرح کن . این بیشتر بوی اذیت کردن میده . دوست من

حالا سئوال است یا تقاضا ؟
 

جدیدترین ارسال ها

بالا