یوسف پور: Ngn زيربناي دولت الكترونيك است!

PhonieX

مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6


عضو هيئت مديره مخابرات ايران گفت: تجارت الكترونيك با دارا بودن پتانسيل‌ بالا در ارائه خدمات الكترونيكي و پياده‌سازي دولت الكترونيك تاثير به سزايي در اقتصاد كشور و تسهيل روابط بين مردم و بنگاه‌ها دارد كه در اين ميان شبكه‌هاي نسل جديد مخابراتي NGN نقش اصلي و زيربنايي را ايفا خواهند كرد.


به گزارش فارس، ناصر يوسف پور در چهارمين همايش ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات با بيان اينكه چشم‌اندازهاي گسترده‌اي در زمينه بهره‌گيري از شبكه‌هاي نسل آينده در دستور كار شركت مخابرات ايران قرار دارد، اظهار داشت:
اين سياست‌ها هم سو با تلاش شركت مخابرات ايران در جهت ارايه بهترين سرويس‌هاي مخابراتي به هم ميهنان و شهروندان قابل ارزيابي است و ترديدي نيست براي اين مهم مي‌بايد از بهترين و آخرين فناوري‌ها استفاده كرد.
عضو هيئت مديره شركت مخابرات ايران افزود: با نگاهي دقيق به روند توسعه مخابرات در سطح دنيا و در ايران به وضوح حركت آرام فناوري‌ها، تجهيزات مربوطه، سياست‌گذاري‌ها و حتي علوم پايه مخابراتي به سمت شبكه‌هاي نسل جديد و مبتني بر بسته و نيز محور شدن نرم افزار قابل درك است.
وي ادامه داد: در اين ميان موضوعاتي از جمله چگونگي گذر به شبكه‌هاي نسل جديد، چالش‌هاي پيش رو و اينكه چه نكات فني و اقتصادي و حتي اجتماعي و فرهنگي بايد مد نظر قرار گرفته شود از جمله مواردي است كه همواره ذهن كارشناسان و متخصصان را به خود مشغول كرده است.
رئيس شوراي سياست ‌گذاري همايش فناوري اطلاعات و ارتباطات خاطر نشان كرد: وجود شبكه‌هاي نسل جديد و حضور آنها در ارائه سرويس‌هاي جديد، متنوع و فراگير به اين معنا است كه شبكه‌ها به نحوي سرويس محور طراحي شوند تا بتوانند مشترياني با تنوع سرويس‌هاي درخواستي را جذب نمايند.
يوسف پور افزود: به همين دليل مساله نحوه ارائه سرويس و از آن مهم‌تر محتواي سرويس قابل ارائه در راستاي گذر به شبكه‌هاي نسل آينده پر رنگ‌تر و حايز اهميت‌ مي‌شود و در راستاي اين تحول يكي از مباحثي كه اپراتورها و شركت‌هاي مخابراتي بايد در اين ميان به آن اهميت دهند مساله تسهيل تجارت در فضاي مجازي است.
وي توضيح داد: اين مساله نه تنها به افزايش درآمد ارائه دهندگان آن منجر مي‌شود بلكه امكاناتي را نيز در اختيار مشتريان نهايي مي‌گذارد كه با توجه به افزايش روز به روز جمعيت از ارتباطات بي‌مورد و اتلاف وقت، مسافرت‌هاي درون شهري و افزايش ترافيك جلوگيري نموده و در عين حال امكانات فرهنگي و علمي نيز در اختيار آنها قرار مي‌دهد و ارزش افزوده حاصله به تمام ذينفعان اعم از مشتركين، اپراتورها، توليد‌كنندگان تعلق مي‌گيرد.
عضو هيئت مديره شركت مخابرات ايران تصريح كرد: تجارت الكترونيك با توجه به ارزش افزوده بسيار زياد در اقتصاد كشور و تسهيل روابط بين مردم و بنگاه‌ها و نيز پتانسيل‌ بالا در ارائه خدمات الكترونيكي براي پياده‌سازي مقوله دولت الكترونيك،‌نياز به بستر مناسب زيرساختي‌ و مخابراتي دارد كه در اين ميان شبكه‌هاي NGN نقش اصلي و زيربنايي را ايفا خواهند نمود.
وي ادامه داد: در اين ميان بررسي‌هاي كارشناسانه،‌ تحليل مدل‌هاي قابل ارائه، مرور چالش‌ها، نيازمندي‌ها و نيز آناليز دقيق پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و ارائه و معرفي اين سرويس‌ها به مردم از اهميت خاصي برخوردار است.
منبع
 

جدیدترین ارسال ها

بالا