یه asp کار حرفه ای جواب بده!!!!!!!!

mgh67

Member
Set AdoCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
StrCon ="DSN=mydsn;UID='pass';PWD=pass"
adoCon.Open StrCon
Set AdoRec = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
StrSQL = "SELECT * FROM members WHERE id ='" & User & "'"
AdoRec.Open strSQL, adoCon, 1,3
IF NOT AdoRec.EOF Then
message="your user already register in my database.try again..."
Else
AdoRec.Addnew
AdoRec.Fields("id")=user
AdoRec.Fields("password")=pass1
AdoRec.Fields("mail")=mail
AdoRec.Fields("tell")=tell
AdoRec.Fields("address")=address
AdoRec.Fields("name")=name
AdoRec.Update
این کد صفحه من که تو کامپیوتر خودم درست کار میکنه ولی در سرور خطا میده که این آبجکت فقط خواندنی من میخوام بدونم اول از همه از این آبجکت فقط خواندنی پس جرا تو کاپیوتر خودم کار میکنه دوم اگه در ورژن جدید asp این طوریه من از چه آبجکتی استفاده کنم که شبیه این کد باشه یعنی به جای ADODB.Recordset چی بنویسم؟؟؟؟؟؟
 

mosyhey

Member
خطا را ذکر کنید و از چه بانکی استفاده می کنید؟
اگر از اکسس استفاده می کنید آیا پرمیشن های روی سایت درست تنظیم شده اند؟ پرمیشن فولدر حاوی فایل اکسس باید هم خواندنی و هم نوشتنی باشد.
 

M0r!s

New Member
به جای عدد 3 و 1 در خط AdoRec.Open strSQL, adoCon, 1,3 یعنی فقط AdoRec.Open strSQL, adoCon
adorec.CursorType = 1
adorec.CursorLocation = 2
adorec.LockType = 3
تعریف کن ببین درست میشه
 

mgh67

Member
بانک اطلاعاتی

بانک اطلاعاتی اکسل پرمیشیون درست!!!!!!!!!!!!!1
 

mgh67

Member
اینم خطا

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Cannot update. Database or object is read-only.

/saveid.asp, line 95
 

hamed_smaily

New Member
سلام
در بخش كنترل پنل سايت بايستي به قسمت مديريت فايل ها مراجعه و براي پوشه اي كه ديتابيس در آن قرار دارد پرميشن ريد و رايت براي iis رو تعريف كنيد

موفق باشيد
 

جدیدترین ارسال ها

بالا