گونگی مارکدار کردن فیلدهای انتخاب checkbox

mohan21

Member
سلام

من با استفاده از تابع زیر فیلدها رو میخوام مارکدار کنم ولی ...

HTML:
function SelectCheckBox ( MaxRowCheckBox )
{
    
      for ( iCheckBox = 0 ; iCheckBox < MaxRowCheckBox ; iCheckBox ++ )
      {
        var RowCheckBox = FormDelete.CheckBox[].checked ;

        if ( RowCheckBox == "checked" )
          FormDelete.CheckBox[iCheckBox].checked = "" ;
        else
          FormDelete.CheckBox[iCheckBox].checked = "checked" ;
      }
}

این خط :
کد HTML:
var RowCheckBox = FormDelete.CheckBox[].checked
خطا میده،

1. چطور مشخص کنم از فیلد صفر تا MaxRowCheckBox مارکدار بشن ؟؟

2. همچنین چطور مارک رو بر داریم ؟؟ یعنی از حالت انتخاب خارج بشن ...
 

جدیدترین ارسال ها

بالا