کمک فوری در مورد Image

yanosh021

Member
کمک فوری در مورد Image
سلام ...
دوستان کمک خیلی فوری می خوام


من یه نرم افزار تحت وب ساختم که یک عکس رو باز می کنه تویه یه popup می خوام یه چیزی شبیه مهر رویه اون بندزام و بعدش save کنم و باز بعدی که بازش می کنم اون نوشته رویه عکسم ذخیره شده باشه


اگر کسی بتونه لینو برای بسازه یا کمکم که...
فقط خواهش می کنم اگر کسی میدونه کمک کنه .. این خیلی مهمه ... من خیلی بهش نیاز دارم
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

www.nero.ir

Member
دوست عزیز اگه فقط می خوای یک عکس رو باز کنی و روی اون چیزی بنویسی کار ساده ای هستش با استفاده از کتاب خانه GD در php یک نمونه کد هم برات می زارم
PHP:
<?
// load the image from the file specified:
$im = imagecreatefrompng("image.png");
// if there's an error, stop processing the page:
if(!$im)
{
 die("");
}
 
// define some colours to use with the image
$yellow = imagecolorallocate($im, 255, 255, 0);
$black = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
 
// get the width and the height of the image
$width = imagesx($im);
$height = imagesy($im);
 
// draw a black rectangle across the bottom, say, 20 pixels of the image:
imagefilledrectangle($im, 0, ($height-20) , $width, $height, $black);
 
// now we want to write in the centre of the rectangle:
$font = 4; // store the int ID of the system font we're using in $font
$text = "vdhri.net"; // store the text we're going to write in $text
// calculate the left position of the text:
$leftTextPos = ( $width - imagefontwidth($font)*strlen($text) )/2;
// finally, write the string:
imagestring($im, $font, $leftTextPos, $height-18, $text, $yellow);
 
// output the image
// tell the browser what we're sending it
Header('Content-type: image/png');
// output the image as a png
imagepng($im);
 
// tidy up
imagedestroy($im);
?>
 

echessdesign

مدیر انجمن طراحی وب
دوست عزیز yanosh021
طبق قوانین انجمن که پیش تر مطالعه فرمودید، شما به هیچ عنوان مجاز نیستید که برای یک سوال خود چند تایپک بزنید.
این انجمن محل خرید و فروش نیستید.
در صورت تکرار، بر خورد جدی خواهد شد.


پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزارم.
 
آخرین ویرایش:

جدیدترین ارسال ها

بالا