کمک در برنام نویسی php (فقط حرفه ای ها بیان)

scup

Member
کمک در برنام نویسی php و ساخت rapidleech (فقط حرفه ای ها بیان)

سلام..
من میخوام یک rapidleech بسازم که هرچی لینک مستقیم هست رو خودم مستقیم هاست به هاست کنم... نیازی هم به دانلود از rapidshare و اینجور سایت های لینک غیر مستقیم ندارم....

من برنامه rapidleech رو دارم ولی هرچی خوندمشون نفهمیدم چه دستوری به درد این کار میخوره... اگه میشه کمک کنین..
 
آخرین ویرایش:

foranyone

Well-Known Member
لطفا به جای عناوین صحیح و دقیق مطلب از این عبارت ها برای عنوان استفاده نکنید قوانین این انجمن رو هم بخونید بعد راهنمایی بخواین
 

scup

Member
کجاش مشکل داره؟؟ هم درباره برنامه نویسی php هست و هم اینکه فقط حرفه ای ها میتونن کمک کنن... :lol:
میشه بگید من باید چی مینوشتم؟؟؟:green:
 

ziXet

مدیر انجمن PHP/MYSQL
خب وقتی خود rapidleech هست و قابلیت نصب پلاگین هم روش داره چه نیازی به نوشتن یه اسکریپت جدید هست؟
 

aliabdi222

Member
سلام..
من میخوام یک rapidleech بسازم که هرچی لینک مستقیم هست رو خودم مستقیم هاست به هاست کنم... نیازی هم به دانلود از rapidshare و اینجور سایت های لینک غیر مستقیم ندارم....

من برنامه rapidleech رو دارم ولی هرچی خوندمشون نفهمیدم چه دستوری به درد این کار میخوره... اگه میشه کمک کنین..
فکر کنم فهمیدم چی می خوای ... دوستان که جواب ایشون رو نمی دونند چرا اسپم می کنند ....

PHP:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
	<title>Copy Files from web to webserver</title>
<style>
<!--
	a {
		text-decoration: none;
	}

	body{
		font-family: tahoma;
		font-size: 11px;
	}
  table {
    font-family: tahoma;
		font-size: 11px;
	}

	input {
    background-color: lightgreen;
		font-family: tahoma;
		font-size: 11px;
		border: 1px solid;
		backgroun-color: #fff;
	}
	.error {
		border: 2px dashed red;
		padding: 5px;
		background-color: pink;
		color: red;
		font-weight: bold;
		font-family: tahoma;
	}

	.message {
		border: 2px dashed green;
		padding: 5px;
		background-color: lightgreen;
		color: green;
		font-weight: bold;
		font-family: tahoma;
	}
	.message2 {
		border: 2px dashed yellow;
		padding: 5px;
		background-color: lightyellow;
		color: green;
		font-weight: bold;
		font-family: tahoma;
	}
	.message3 {
		border: 2px dashed red;
		padding: 5px;
		background-color: lightblue;
		color: green;
		font-weight: bold;
		font-family: tahoma;
	}
	#content {
		width: 300px;
		border: 1px dashed;
		padding: 10px;
	}

	#powered {
    background-color: lightblue;
		border-top: 1px solid;
		border-bottom: 1px solid;
		width: 100%;
	}
-->
</style>
</head>

<body>
<div align="center">
	<table id="content">
		<tr>
			<td>
<?php
if (isset($_POST['action']) && $_POST['action'] == 'submitted') {
	$file1 = $_POST['file1'];
	$newfile1 = $_POST['newfile1'];
  if ($file1 !=''){
  if ($newfile1 !=''){
   if (!copy($file1, $newfile1)) { echo "<pre class=\"error\">Failed to copy $file1(first file)...\n</pre>";}
   else{echo "<pre class=\"message\">first File \n ($file1)\n successfully copied...\n</pre>";}
            }
 else {echo "<pre class=\"message3\">file name in server cant be blank for first file\n</pre>";}
          }
        else {echo "<pre class=\"message2\">first sourse file cant be blank\n</pre>";}
 	$file2 = $_POST['file2'];
	$newfile2 = $_POST['newfile2'];
 if ($file2 !=''){
  if ($newfile2 !=''){
   if (!copy($file2, $newfile2)) { echo "<pre class=\"error\">Failed to copy $file2(second file)...\n</pre>";}
   else{echo "<pre class=\"message\">second File\n($file2)\n successfully copied...\n</pre>";}
            }
 else {echo "<pre class=\"message3\">file name in server cant be blank for second file\n</pre>";}
          }
        else {echo "<pre class=\"message2\">second file cant be blank\n</pre>";}
  	$file3 = $_POST['file3'];
	$newfile3 = $_POST['newfile3'];
 if ($file3 !=''){
  if ($newfile3 !=''){
   if (!copy($file3, $newfile3)) { echo "<pre class=\"error\">Failed to copy $file3(third file)...\n</pre>";}
   else{echo "<pre class=\"message\">third File\n($file3)\n successfully copied...\n</pre>";}
            }
 else {echo "<pre class=\"message3\">file name in server cant be blank for third file\n</pre>";}
          }
        else {echo "<pre class=\"message2\">third file cant be blank\n</pre>";}
  	$file4 = $_POST['file4'];
	$newfile4 = $_POST['newfile4'];
 if ($file4 !=''){
  if ($newfile4 !=''){
   if (!copy($file4, $newfile4)) { echo "<pre class=\"error\">Failed to copy $file4(third file)...\n</pre>";}
   else{echo "<pre class=\"message\">third File\n($file4)\n successfully copied...\n</pre>";}
            }
 else {echo "<pre class=\"message3\">file name in server cant be blank for third file\n</pre>";}
          }
        else {echo "<pre class=\"message2\">third file cant be blank\n</pre>";}  	$file5 = $_POST['file5'];
	$newfile5 = $_POST['newfile5'];
 if ($file5 !=''){
  if ($newfile5 !=''){
   if (!copy($file5, $newfile5)) { echo "<pre class=\"error\">Failed to copy $file5(third file)...\n</pre>";}
   else{echo "<pre class=\"message\">third File\n($file5)\n successfully copied...\n</pre>";}
            }
 else {echo "<pre class=\"message3\">file name in server cant be blank for third file\n</pre>";}
          }
        else {echo "<pre class=\"message2\">third file cant be blank\n</pre>";}
  	$file6 = $_POST['file6'];
	$newfile6 = $_POST['newfile6'];
 if ($file6 !=''){
  if ($newfile6 !=''){
   if (!copy($file6, $newfile6)) { echo "<pre class=\"error\">Failed to copy $file6(third file)...\n</pre>";}
   else{echo "<pre class=\"message\">third File\n($file6)\n successfully copied...\n</pre>";}
            }
 else {echo "<pre class=\"message3\">file name in server cant be blank for third file\n</pre>";}
          }
        else {echo "<pre class=\"message2\">third file cant be blank\n</pre>";}  	$file7 = $_POST['file7'];
	$newfile7 = $_POST['newfile7'];
 if ($file7 !=''){
  if ($newfile7 !=''){
   if (!copy($file7, $newfile7)) { echo "<pre class=\"error\">Failed to copy $file7(third file)...\n</pre>";}
   else{echo "<pre class=\"message\">third File\n($file7)\n successfully copied...\n</pre>";}
            }
 else {echo "<pre class=\"message3\">file name in server cant be blank for third file\n</pre>";}
          }
        else {echo "<pre class=\"message2\">third file cant be blank\n</pre>";}  	$file8 = $_POST['file8'];
	$newfile8 = $_POST['newfile8'];
 if ($file8 !=''){
  if ($newfile8 !=''){
   if (!copy($file8, $newfile8)) { echo "<pre class=\"error\">Failed to copy $file8(third file)...\n</pre>";}
   else{echo "<pre class=\"message\">third File\n($file8)\n successfully copied...\n</pre>";}
            }
 else {echo "<pre class=\"message3\">file name in server cant be blank for third file\n</pre>";}
          }
        else {echo "<pre class=\"message2\">third file cant be blank\n</pre>";}

  	$file9 = $_POST['file9'];
	$newfile9 = $_POST['newfile9'];
 if ($file9 !=''){
  if ($newfile9 !=''){
   if (!copy($file9, $newfile9)) { echo "<pre class=\"error\">Failed to copy $file9(third file)...\n</pre>";}
   else{echo "<pre class=\"message\">third File\n($file9)\n successfully copied...\n</pre>";}
            }
 else {echo "<pre class=\"message3\">file name in server cant be blank for third file\n</pre>";}
          }
        else {echo "<pre class=\"message2\">third file cant be blank\n</pre>";}  	$file10 = $_POST['file10'];
	$newfile10 = $_POST['newfile10'];
 if ($file10 !=''){
  if ($newfile10 !=''){
   if (!copy($file10, $newfile10)) { echo "<pre class=\"error\">Failed to copy $file10(third file)...\n</pre>";}
   else{echo "<pre class=\"message\">third File\n($file10)\n successfully copied...\n</pre>";}
            }
 else {echo "<pre class=\"message3\">file name in server cant be blank for third file\n</pre>";}
          }
        else {echo "<pre class=\"message2\">third file cant be blank\n</pre>";}


           }
?>

<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post">
	first file: <input type="text" name="file1" size="55" /><br />
	name in server for first file: <input type="text" name="newfile1" size="55" /><br />
	second file: <input type="text" name="file2" size="55" /><br />
	name in server for second file: <input type="text" name="newfile2" size="55" />
	third file: <input type="text" name="file3" size="55" /><br />
	name in server for third file: <input type="text" name="newfile3" size="55" />
	#4 file: <input type="text" name="file4" size="55" /><br />
	name in server for third file: <input type="text" name="newfile4" size="55" />
	#5 file: <input type="text" name="file5" size="55" /><br />
	name in server for third file: <input type="text" name="newfile5" size="55" />
		#6 file: <input type="text" name="file6" size="55" /><br />
	name in server for third file: <input type="text" name="newfile6" size="55" />
		#7 file: <input type="text" name="file7" size="55" /><br />
	name in server for third file: <input type="text" name="newfile7" size="55" />
		#8 file: <input type="text" name="file8" size="55" /><br />
	name in server for third file: <input type="text" name="newfile8" size="55" />
		#9 file: <input type="text" name="file9" size="55" /><br />
	name in server for third file: <input type="text" name="newfile9" size="55" />
		#10 file: <input type="text" name="file10" size="55" /><br />
	name in server for third file: <input type="text" name="newfile10" size="55" />

	<input type="hidden" name="action" value="submitted" />
	<center><input type="submit" name="submit" value="Copy" /><input type="reset" name="reset" value="reset" /></center>
</form>
<center><span id="powered"><a href="http://tazehaa.com/">Mehrzad</a></span></center>
			</td>
		</tr>
	</table>
</div>

</body>
</html>
 

ziXet

مدیر انجمن PHP/MYSQL
سلام..
من میخوام یک rapidleech بسازم که هرچی لینک مستقیم هست رو خودم مستقیم هاست به هاست کنم... نیازی هم به دانلود از rapidshare و اینجور سایت های لینک غیر مستقیم ندارم....

من برنامه rapidleech رو دارم ولی هرچی خوندمشون نفهمیدم چه دستوری به درد این کار میخوره... اگه میشه کمک کنین..
خب اگه نمیخوای لینک های غیر مستقیم رو منتقل کنی که کاری نداره.
از این کلاس استفاده کن
http://www.phpclasses.org/browse/package/4181.html
 

scup

Member
حالا این شد جواب درست حسابی.... آقا از همتون ممنونم که کمک کردید.. مخصوصا آقا علی آبادی و shahkey عزیز... ایشالا جبران کنم.
 

scup

Member
فکر کنم فهمیدم چی می خوای ... دوستان که جواب ایشون رو نمی دونند چرا اسپم می کنند ....

PHP:
<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">

<html>
<head>
	<.....

</body>
</html>

بابا کار نکرد که ...777 هم کردم..غیر عملی هست... اگه روششو بگی خودم مینویسم...حالا برنامتو میخونم شاید سر در آوردم.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا