کد متن تایپی با شباهت بسیار به تایپ انسان (غلط نوشتن و صحیح کردن متن)

yasin-ds

New Member
این کد بسیار بسیار زیبا با استفاده از جاوا اسکریپت ساخته شده است و به شما امکان می دهد که متنی را به صورت تایپی در وب خود ایجاد کنید که بسیار شبیه به تایپ کردن متن توسط انسان است.
برای مثال فاصله مکث بین تایپ هر حرف با حرف بعد با فاصله مکث بین دو حرف دیگر متفاوت است و به صورت اتفاقی این عدد انتخاب می شود.
یکی دیگر از امکانات این کد این است که مانند انسان در تایپ خود اشتباه کرده و آن را اصلاح می کند که واقعا جالب می باشد که حسی مانند تایپ کردن یک انسان واقعی را به شما خواهد داد.


دمو


این کد را درون head صفحه خود قرار دهید:


<script>
/* Designed By top-design.rzb.ir for free */
texts=new Array('متن مورد نظرتون رو اینجا بنویسید');
blink='<blink>|</blink>';
div_id='moisrex_ID_SLIDE';
iS=0;
texti=0;
forsettime=0;
d=Math.floor(Math.random()*texts[texti].length);
function MoisreX_Text_SlidE(e){
setTime=1000;
text=texts[texti];
x=text;
x=text.substring(0,iS+1);
l=text.substring(0,iS+1);
if(iS==d){
x=x+String.fromCharCode(x.charCodeAt(d)^Math.floor(Math.random()*5));
document.getElementById(div_id).innerHTML=x+blink;
forsettime=1;
setTimeout(function(){
x=l;
varset=document.getElementById(div_id).innerHTML=x+blink;
},setTime);
}
else{
document.getElementById(div_id).innerHTML=x+blink;
}
iS++;
k=(Math.random()*400)+50;
setTimes=(forsettime==1)?k+1000:k;
if(iS==text.length){
iS=0;
texti++;
if(texti==texts.length){
texti=0;
}
d=Math.floor(Math.random()*texts[texti].length);
setTimeout(MoisreX_Text_SlidE,2000);
}
else{
setTimeout(MoisreX_Text_SlidE,setTimes);
forsettime=0;
}
}
window.onload=MoisreX_Text_SlidE;
</script>
این کد را درون body صفحه خود قرار دهید:


<div id="moisrex_ID_SLIDE"><div style="position:absolute;top:-200%;"><a href="http://top-design.rzb.ir/">تاپ دیزاین</a></div></div>
 

جدیدترین ارسال ها

بالا