کامپیوتر با سی دی ویندوز بوت نمی شود؟

svheydari

New Member
برای نصب ویندوز می خواهم با سی دی کامپیوتر را بوت کنم و کامپیوتر با وجود آنکه قبلا با سی دی ویندوز بوت می شده اما در مرحله ای که در پنجره پیغامی مبنی بر اینکه کلیدی را بزن تا از روی سی دی یا دی وی دی بوت شود ظاهر می شود با زدن کلید پنجره سیاه می شود و کامپیوتر هنگ میکند.
چندین سی دی ویند.ز عوض کردم اما همگی به همین شکل و این اتفاق برای یکی از سایته مه شامل 10 کامپیوتر است افتاده و هیچ یک بوت نمی شوند.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا