چگونگی مارکدار کردن فیلدهای انتخاب checkbox

mohan21

Member
سلام

من با استفاده از تابع زیر فیلدها رو میخوام مارکدار کنم ولی ...

HTML:
function SelectCheckBox ( MaxRowCheckBox )
    {
    
      for ( iCheckBox = 0 ; iCheckBox < MaxRowCheckBox ; iCheckBox ++ )
      {
        var RowCheckBox = FormDelete.CheckBox[].checked ;

        if ( RowCheckBox == "checked" )
          FormDelete.CheckBox[iCheckBox].checked = "" ;
        else
          FormDelete.CheckBox[iCheckBox].checked = "checked" ;
      }
}

این خط :

var RowCheckBox = FormDelete.CheckBox[].checked

خطا میده،

1. چطور مشخص کنم از فیلد صفر تا MaxRowCheckBox مارکدار بشن ؟؟

2. همچنین چطور مارک رو بر داریم ؟؟ یعنی از حالت انتخاب خارج بشن ...
 

mohan21

Member
از همگی ممنون هستم از اینکه راهنمایی کردند ......

خودم حل کردم، اینطور :

فیلد فراخوانی تابع :::
HTML:
<input id="FormDelete" type="checkbox" name="AllCheckBox" onclick="SelectCheckBox ('10') ;" />

این هم نمونه ایی از 10 فیلد موجود برای انتخاب :::

HTML:
<input id="FormDelete" type="checkbox" name="CheckBox[]" value="Hamin" />

و اما تابع برای مارک دار کردن فیلدها و خارج شدن از حالت انتخاب ....

HTML:
 function SelectCheckBox ( MaxRowCheckBox )
 {
   var RowCheckBox = document.FormDelete.getElementsByTagName ('input') ;
 
   for ( iCheckBox = 1 ; iCheckBox <= MaxRowCheckBox ; iCheckBox ++ )
   {
     if ( RowCheckBox [iCheckBox].checked == "" )
       RowCheckBox [iCheckBox].checked = "true" ;
     else
       RowCheckBox [iCheckBox].checked = "" ;
   }
 }

دست من هم درد نکنه
 

جدیدترین ارسال ها

بالا