چگونه سررسیدهای عمومی را سفارشی سازی کنیم؟

rathgraphic

New Member
حک آرم و اطلاعات روی جلد سررسید: ساده‌ترین نوع سفارشی سازی حک آرم و اطلاعات روی جلد سررسید است که بسته به نوع جلد با یکی از تکنیک‌های طلاکوبی، داغکوب، لیزر و یا چاپ سیلک یا چاپ تامپو صورت می‌گیرد .
سالنامه و سررسید رث گرافیک

پلاک اختصاصی: شرکت‌های تولیدکننده در سال‌های اخیر انواع سررسیدی به بازار ارائه کرده‌اند که بر روی جلد آنها پلاک نصب شده است. در این نوع سررسیدها به جایحک آرم روی جلد معمولاً” این حک روی پلاک انجام می‌پذیرد. انواع پلاک‌های نصب شده و نحوه حک روی انها خود بحث دیگری است. این پلاک‌ها از جنس فلز، مولتی استایل و در مواردی خاص استفاده از کلیشه و اجراء عملیات داغی روی پلاک هم انجام پذیر است. یکی از مزایای این شیوه سفارشی سازی این است که اجراء آن بر روی سررسیدی که کلیه مراحل تولید را قبلاً طی کرده امکان پذیر است.

اضافه کردن لت اختصاصی به سررسید: برای سازمان‌هایی که به حک آرم روی جلد یا پلاک اکتفا نمی‌کنند می‌خواهند شرح و عکس‌های مربوط به سازمان خودشان و یا محصولاتشان را در سررسید اضافه کنند این امکان وجود دارد که یک یا چند برگ حاوی اطلاعات مورد نظرشان را به سررسید اضافه کنند. در حالتی که صحافی سررسید انتخاب شده فنری و یا کلاسوری باشد محدودیتی در مورد تعداد صفحات اضافه شده وجود ندارد. در مورد سررسید کلاسوری لت می‌تواند حتی پس از اینکه صحافی کامل شد اضافه کردن متن‌ها صورت گیرد اما در مورد صحافی فنری متن و لت‌ها بایستی همزمان صحافی شوند.

چاپ لگو در متن صفحات: می‌توان گفت در میان انواع سفارشی سازی سررسید سختترین آنها چاپ لگو در متن صفحات می‌باشد. برای یک سفارش ۲۰۰۰ عددی آرم در صفحات تولید کننده می‌بایست در هنگام چاپ از تک تک فرم‌های سررسید به تعداد ۲۲۰۰ عدد از بقیه جدا کند. سپس با تهیه یک یا چند زینک، فرم‌های چاپ شده را مجدداً” وارد ماشین چاپ کند تا آرم در محل در کلیه صفحات سررسید چاپ گردد. کنترل این پروسه برای انجام صحیح سفارش کار مشکلی است به اضافه اینکه تعداد زیادی از سررسیدها در فرایند انجام کار ضایع می‌شود به طور مثال کافی است فقط یک فرم از ۲۵ فرمی که در آنها آرم در صفحات چاپ شده به دلیلی ایراد پیدا کند، در این حالت جبران این مشکل کاری بسیار دشوار است. علاوه بر این انجام آرم در صفحات بایستی از ابتدای پروسه تولید سررسید شروع شود و قدم به قدم در کلیه مراحل تولید پایش صورت گیرد تا از ایجاد خطاجلوگیری شود.

چاپ لگو در متن صفحات: می‌توان گفت در میان انواع سفارشی سازی سررسید سختترین آنها چاپ لگو در متن صفحات می‌باشد. برای یک سفارش ۲۰۰۰ عددی آرم در صفحات تولید کننده می‌بایست در هنگام چاپ از تک تک فرم‌های سررسید به تعداد ۲۲۰۰ عدد از بقیه جدا کند. سپس با تهیه یک یا چند زینک، فرم‌های چاپ شده را مجدداً” وارد ماشین چاپ کند تا آرم در محل در کلیه صفحات سررسید چاپ گردد. کنترل این پروسه برای انجام صحیح سفارش کار مشکلی است به اضافه اینکه تعداد زیادی از سررسیدها در فرایند انجام کار ضایع می‌شود به طور مثال کافی است فقط یک فرم از ۲۵ فرمی که در آنها آرم در صفحات چاپ شده به دلیلی ایراد پیدا کند، در این حالت جبران این مشکل کاری بسیار دشوار است. علاوه بر این انجام آرم در صفحات بایستی از ابتدای پروسه تولید سررسید شروع شود و قدم به قدم در کلیه مراحل تولید پایش صورت گیرد تا از ایجاد خطاجلوگیری شود.

آستر و بدرقه اختصاصی: همانطور که در مقاله مربوط قبلاً توضیح داده شد. آستر و بدرقه ورق‌هایی هستند که اتصال متن سررسید را به جلد برقرار می‌کنند جنس آستروبدرقه می‌توانند از جنس کاغذهای گرماژ بالا و یا مقوا و یا گلاسه و یا در مواردی از کاغذهای خاص باشند. سفارش مشتری می‌تواند چاپ لگو، شعار تبلیغاتی یا متن خاصی روی آستروبدرقه باشد و یا تعویض رنگ یا جنس آستروبدرقه با توجه به رنگ سازمانی مشتری می‌تواند انجام شود. اجزاء آسترو بدرقه اختصاصی در مرحله صحافی صورت می‌پذیرد، لذا روی سررسید تکمیل شده نمی‌تواند انجام گیرد.

روبان اختصاصی: سررسیدهایی که صحافی دوختی دارند معمولاً شامل روبان جهت جداکردن و نشانه گذاری داخل صفحات سررسید می‌باشند. روبان روی سررسیدهای عمومی ساده و بدون هیچ‌گونه چاپی می‌باشد. روبان سررسید را به دو شیوه می‌توان اختصاصی کرد. روبان بافت و چاپ روبان.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا