چه طوري ميشه اسكرين سيور

majid2000

New Member
سلام
چه طوري ميشه در دلفي Screen Saver را فعال و غير فعال كرد

مرسي
 

Ali_Akbar

New Member
جواب

اين هم تابع براي اسكرين سيور كه فعال و غير فعال مي كنه
کد:
function ActivateScreenSaver(Activate: boolean): boolean;
{ func to activate or deactivate the screensaver. }
var
IntActive: byte;
begin
{ False (0) is off, True (1) is on. }
if Activate then
IntActive := 1
else
IntActive := 0;
Result := SystemParametersInfo(SPI_SETSCREENSAVEACTIVE, IntActive, nil, 0);
end;
 

جدیدترین ارسال ها

بالا