چند سوال از window.open ---- PopUp

mohan21

Member
سُلام دوستان

سوال اول ::: چطور میشه کاری کرد وقتی پنجره PopUp فعال شده صفحه اصلی(والد) قفل بشه و تا وقتی PopUp فعال هست همینطور بمونه !!؟

سوال دوم ::: چرا برخی از خصوصیات PopUp کار نمیکنه ؟؟ مانند : location
میخوام PopUp نوار آدرس نداشته باشه ....

دستور کلی
open (URL, windowName[, windowFeatures])
url
آدرس صفحه مورد نظر

windowName
نام صفحه (هر چی که دوست دارید)

windowFeatures
ابزار پنجره که شامل
status نوار وضعیت پایین پنجره = 0 یا 1
toolbar ابزار استاندارد یک بروزر مانند back و Forward = 0 یا 1
location نوار آدرس. = 0 یا 1
menubar منو ها = 0 یا 1
resizable امکان تغییر اندازه پنجره . = 0 یا 1
scrollbars فعال و غیر فعال بودن اسکرول بار = 0 یا 1
height ارتفاع پنجره به پیکسل
width عرض پنجره به پیکسل

ممنون از همه شما ....
 

جدیدترین ارسال ها

بالا