چطوري متن يك نوار متني رو توي صفحه نشون بدم؟

gahannama

New Member
دوستان
چجوري ميشه وقتي داخل يك نوار متني چيزي رو تايپ ميكني دقيقا همون رو توي بدنه ي صفحه (body) هم نشون بدم؟
 

جدیدترین ارسال ها

بالا