چرا سرويس Webshahr جاي Mybboard فارسي را گرفت ؟

ما فارسي زبانان تقريبا براي همه سيستم هاي مديريت محتواي تحت وب ، داراي يک مرجع فارسي هستيم. يکي از مهمترين مراجع که تقريبا مهمترين مراجع نيز هستند ، سيستم هاي انجمن ساز يا Forum ميباشد. اين سيستم ها داراي دو نوع Open Source يا رايگان و خريدني هستند که تقريبا بيشتر کاربران ميل به استفاده از سيستم رايگان دارند. اما در ايران تقريبا براي هر سيستم چند مرجع وجود دارد.

يکي از اين مراجع که خيلي هم داراي کاربران زيادي است ، مرجع Mybb فارسي است. اما دو مرجع داراي بيشترين فعاليت و کاربران را دارا ميباشد.
الف)Webshahr
ب)Mybboard.ir

از نظر شخصي من و تحقيقاتي که در اين باره انجام دادم بيشتر کاربران پشتيباني وب شهر را بيشتر مي پسندند که داراي دلايل متعددي است. از جمله اين دلايل ميتوان به موارد زير اشاره کرد :

بيشتر کاربران اينترنت افراد مبتدي هستند که بيشتر سراغ وب گردي و اينجور کارها ميروند. بنابراين با سيستم هاي مديريت محتوا آشنايي ندارند. اين موضوعي است که وب شهر براي اينجور افراد نيز تدابيري انديشيده است.

يکي از مهمترين و اصلي ترين دليل برد وب شهر نسبت به Mybboard.ir اين است که اين فروم را پس از فارسي کردن کامل و رفع نقص هاي امنيتي ، آن را بطور کامل و پکيج آماده نصب ارائه ميدهد و حتي پس از نصب کل سيستم فارسي است و نيازي به تغييرات در سيستم وجود نيست. ولي در Mybboard.ir شما بايد فايل زبان را جدا و سيستم را جدا دانلود کرده و در ضمن پس از نصب نيز کليه سيستم به زبان اصلي است و نياز به تغيير در سيستم.

مطلب بعدي اين است که در Mybboard.ir ساب دومين متفاوت وجود دارد. مثلا براي بخش قالب نياز به دوباره عضو شدن و … ميباشد.

در کل اينها دلايلي هستند که من به آنها رسيدم و ممکن است نظر ديگران متفاوت با اين مطالب باشد. به نظر من اگر Mybboard.ir به اين موضوعات توجه کند ، ميتوان موفقيت چشمگيري را از آنها در آينده اي نزديک انتظار داشت. به هر حال کسي که از کسي انتقاد ميکند ، مثل مادري است که براي موفقيت فرزندش او را تنبيه ميکند. ما هم موفقيت سيستم هاي فارسي زبان را ميخواهيم چون در حال حاضر بيشتر مصرف کنندگان اينترنت خاورميانه را ايرانيان تشکيل ميدهند. اميدوارم اين مطلب مورد نظرتان واقع شده باشد.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا