چاپ استند

printgofts

New Member
چاپ استند یکی دیگر از روش های تبلیغاتی است، استند پایه ای است که در سازه های نمایشگاهی و برای ساختن و غرفه آرایی نمایشگاه کاربرد دارد.

چاپ استند یکی دیگر از روش های تبلیغاتی است، استند پایه ای است که در سازه های نمایشگاهی و برای ساختن و غرفه آرایی نمایشگاه کاربرد دارد.

استندهای نمایشگاهی امروزه در بسیاری از معابر، فروشگاهها، داروخانه ها، سالنهای همایش، نمایشگاهها و حتی دفاتر و شرگتها کاملاً قابل مشاهده هستند.

همچنین استند نمایشگاهی پایه ای است که در سازه های نمایشگاهی و برای ساختن و غرفه آرایی نمایشگاه کاربرد دارد.

چاپ استند پلات و لمینیت به این صورت است که اول طراحی استند انجام میگیرد، سپس با دستگاه پلاتر چاپ استند و با دستگاه لمینیتور روکش دهی و سپس کنار استند چاپ شده گانچ و رو ی میله های استند قرار میگیرند.

چاپ استند بنر نیز یکی دیگر از موارد است که از لحاظ قیمتی قیمت پایین تری نسبت به قیمت چاپ استند پلات و لمینیت دارد و فقط با دستگاه چاپ بنر چاپ شده و روی پایه قرار میگیرد و کیفیت پایین تری برخوردار می باشد.

 

جدیدترین ارسال ها

بالا