چابک سازی مهم‌ترين برنامه مخابرات در سال جاري

simo120

Active Member
- موبنا- مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران از تغییر ساختار سازمانی این شرکت در سال جاری خبر داد و اعلام کرد در سال 91چابک سازی شرکت مخابرات را در دستور کار خود داریم.
داوود زارعیان با بیان اینکه تغییر ساختار سازمانی شرکت وچابک سازی به معنای تعدیل نیرو نیست، اظهار داشت: براین اساس قرار است که بیشتر کارکنان در امور مشترکین مشغول به کار شوند.
وی گفت: در همین حال شرکت مخابرات قصد جابه جایی پرسنل خود را از یک استان به استان دیگر کشور را ندارد.
به گفته زارعیان تغییر ساختار مخابرات دومین گام جدی در جهت اجرای کامل خصوصی سازی در شرکت مخابرات ایران است.
برهمین اساس کارشناسان در این حوزه معتقدند که با توجه به حرکت مخابرات دنیا به سوی it و ict ، مخابرات در کشور ما نیز محتاج تغییر و تحول زیادی است که توجه جدی دست‌اندرکاران این بخش را می طلبد. در واقع به دلیل تغییرات سریع در تکنولوژی مخابرات و همچنین لزوم حرکت به سوی خصوصی‌سازی و رفع انحصار دولتی، تغییر ساختار در مخابرات الزامی است. البته به اعتقاد آنها لازمة این تغییر و تحول، شکسته شدن ساختار سنتی فعلی است.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا