پیمان همکاری V-ray و Corona

AiDiN_TiNY

Member
پیمان همکاری V-ray و Corona
در یک حرکت غافلگیرانه Chaos Group (توسعه دهنده موتور رندر V-Ray ) طی بیانیه ای در کنفرانس ۲۰۱۷ D۲ خبر از همکاری با Render Legion ( توسعه دهنده موتور رندر کرونا) داد.
موتور رندر کرونا ضمن همکاری با Chaos Group به عنوان یک محصول مستقل و با حفظ پرسنل به فعالیت و پیشرفت خود ادامه خواهد داد.
از این پس فناوری ها و IP ها بین این دو موتور رندر شناخته شده، به اشتراک گذاشته میشوند. در طی این اعلامیه بیان شده که نمونه برداری DMC موتور رندر V-Ray دارای افزایش سرعت ۲x مشابه Corona ۱.۶ hotfix ۲ ، خواهد شد .
همچنین قرار بر این است که ویژگی ها VFX که توسط Chaos Group پایه ریزی شده اند در Corona ۱.۷ به کار گرفته شوند. این همکاری و به اشتراک گذاری تکنولوژی میان این دو موتور رندر برای دیگر شاخه های ارزشمند نظیر materials, proxies, lights و غیره نیز ادامه خواهد داشت. پیمان همکاری V-ray و Corona
در یک حرکت غافلگیرانه Chaos Group (توسعه دهنده موتور رندر V-Ray ) طی بیانیه ای در کنفرانس ۲۰۱۷ D۲ خبر از همکاری با Render Legion ( توسعه دهنده موتور رندر کرونا) داد.
موتور رندر کرونا ضمن همکاری با Chaos Group به عنوان یک محصول مستقل و با حفظ پرسنل به فعالیت و پیشرفت خود ادامه خواهد داد.
از این پس فناوری ها و IP ها بین این دو موتور رندر شناخته شده، به اشتراک گذاشته میشوند. در طی این اعلامیه بیان شده که نمونه برداری DMC موتور رندر V-Ray دارای افزایش سرعت ۲x مشابه Corona ۱.۶ hotfix ۲ ، خواهد شد .
همچنین قرار بر این است که ویژگی ها VFX که توسط Chaos Group پایه ریزی شده اند در Corona ۱.۷ به کار گرفته شوند. این همکاری و به اشتراک گذاری تکنولوژی میان این دو موتور رندر برای دیگر شاخه های ارزشمند نظیر materials, proxies, lights و غیره نیز ادامه خواهد داشت.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا