پرواز بازار آهنگ از دستان اپل به دستان مایکروسافت!

Ayub.S

Member
سالیان متوالی است که بسیاری بازار دستگاه های پخش موسیقی همراه را در سلطه ی Steve Jobs و شرکت Apple در محصولی جذاب به نام iPod می شناسند اما واقعیت آنست که در 20 سال گذشته این صنعت در دستان شرکتی بزرگ همچون Sony بوده است و بسیاری از قدیمی های این عرصه که خاطراتی فراوان با محصولاتی همچون Walkman و Discman دارند، بر درستی این مطلب صحه خواهند گذاشت. اما اواخر سال 2009 و در زمان خداحافظی نوارهای کاست و محبوبیت روزافزون فرمت های صوتی MP3، شرکت Microsoft محصولی با نام Zune را به بازار پخش کننده های موسیقی عرضه کرد تا iPod پس از زمانی در حدود 5 سال رقیبی جدی را در کنار خود ببیند.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا