پرخاشگری در کودکان

zakeri1

New Member
شما هم تا به حال کودکانی را دیده اید که مدام داد می زنند، فحش می دهند، اشیاء دم دست خود را به هر طرف می اندازند یا به سر و صورت مادر خود مشت می زنند و یا نوجوانانی که در خانه، مدرسه و محل زندگی خود دعوا و زد و خورد راه می اندازند و دردسر درست می کنند .
متخصص روانپزشک فرامرز ذاکری بیان می کند که رفتارهای پرخاشگرانه معمولا از اوایل زندگی شروع می شوند . 55 درصد پسران و 41 درصد دختران از سن 2 سالگی رفتارهای پرخاشگرانه از خود نشان می دهند . با رفتن کودکان به کودکستان پرخاشگری جزئی مانند هل دادن و زدن دیگران در بسیاری از آن ها کاهش می یابد و با ورود به مدرسه این کاهش ها ادامه می یابد .
دلایل پرخاشگری کودکان :
- الگو برداری از پرخاشگری والدین
- پرخاشگری، رفتاری آموخته شده
- خلق و خوی کودک و ویژگی های فردی
- تاثیر ژنتیک و محیط زندگی
- نقش رسانه ها در پرخاشگری کودکان
برای درمان اختلال پرخاشگری در کودکان باید به
روانپزشک کودک و نوجوان مراجعه نمود تا درمان های لازم صورت گیرد .
 
آخرین ویرایش:

جدیدترین ارسال ها

بالا