وکتور سر شیر هخامنشی

mahoo painter

مدیر انجمن گرافیک وکتور
در بعضی از لگو ها دیدم استفاده شده
اگه تصویر از روبرو داشته باشید شاید طراحیش کرد
 

جدیدترین ارسال ها

بالا