واگذاري 66٪ تلفن‌هاي ‌همگاني تهران به بخش خصوصي

PhonieX

مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6


مديرعامل مخابرات استان تهران با اشاره به تلفن‌هايي كه در مالكيت مخابرات است، گفت: اين شركت مصمم به واگذاري حوزه تلفن همگاني به صورت مشاركتي به بخش خصوصي است و ديگر در اين حوزه سرمايه‌گذاري جديد نخواهد كرد.


محمد روح‌الهي در گفت‌وگو با فارس در خصوص واگذاري تلفن‌هاي همگاني به بخش خصوصي گفت: در سال 86 قراردادي براي واگذاري 21 هزار دستگاه‌ تلفن همگاني به بخش خصوصي منعقد شد كه براساس آخرين آمار موجود تاكنون 14 هزار دستگاه تلفن واگذار شده و واگذاري تلفن‌هاي باقي مانده به همين ترتيب ادامه دارد.
مديرعامل مخابرات استان تهران با اشاره به آماده بودن طرح واگذاري‌هاي جديد تلفن‌هاي همگاني، افزود:‌ به دليل اينكه قرارداد سال 86 اولين تجربه مخابرات در زمينه واگذاري تلفن‌هاي همگاني است، تصميم گرفته شد كه ابتدا شرايط واگذاري اول تحليل شود و با استفاده از تحليل‌هاي بدست آمده در تهيه پيش‌نويس قرارداد جديد، در نهايت قرارداد پخته‌تري تهيه گردد.
وي ادامه داد: به همين دليل عليرغم آماده بودن طرح واگذاري‌هاي جديد، تا زمان بدست‌آوردن تحليل‌هاي واگذاري‌هاي اول دست نگه داشته‌ايم و به محض اثبات مساعد و اقتصادي بودن اين طرح، شرايط جديد واگذاري تلفن‌هاي همگاني اعلام خواهد شد.
مديرعامل مخابرات استان تهران تاكيد كرد: اين شركت مصمم به واگذاري حوزه تلفن همگاني به همكاران بخش خصوصي است و تصميم دارد اين حوزه را به صورت مشاركتي به بخش خصوصي سپرده و سرمايه‌گذاري جديدي در اين حوزه نداشته باشد.
روح‌الهي در خصوص چگونگي انتقال مالكيت تلفن‌هاي همگاني افزود: چگونگي انتقال مالكيت، مدت انتقال مالكيت، تعداد شركت‌ها و برآورد درصد مشاركت از مواردي است كه در شرايط قرارداد ذكر خواهد شد و در تمام اين موارد با توجه به تجربه‌اي كه در طي اين چند سال در حوزه تلفن‌هاي همگاني حاصل شده، تصميم‌گيري خواهد شد.
مديرعامل مخابرات استان تهران با اشاره به اينكه پروژه اول واگذاري تلفن‌ها به خوبي در حال پيشرفت است، افزود: شركت مخابرات، طي اين مدت با حفظ حوزه قبلي، تمام حوزه‌هاي جديد تلفن همگاني را به همكاران بخش خصوصي كه به صورت مشاركتي با مخابرات كار مي‌كنند واگذار كرده است.
وي خاطر نشان كرد: تصميم مخابرات در مورد تلفن‌هايي كه در حال حاضر در مالكيت مخابرات است واگذاري است اما شكل اين واگذاري به تجربيات قرارداد فعلي بستگي دارد.
وي در خصوص اينكه آيا جمع‌بندي در مورد نحوه واگذاري‌ها تا پايان سال جاري به نتيجه خواهد رسيد، گفت:‌ اين امر را با توجه به زمان كم باقي‌مانده از سال بعيد مي‌داند.
به گزارش فارس، در سال 86 مسولان مخابرات از تصميم اين شركت به واگذاري تلفن‌هاي همگاني به بخش خصوصي خبر دادند و در همان سال نيز قراردادي براي شروع اين واگذاري‌ها منعقد شد.
بنابراين گزارش، در حالي كه اين تصميم همچنان پابرجا بود و يكي از برنامه‌هاي شركت مخابرات در سال 88 نيز واگذاري تلفن‌هاي همگاني به بخش خصوصي عنوان شد، اما خبري جديدي از اعلام‌ واگذاري‌ها و قراردادهاي جديد نبود.
منبع
 

جدیدترین ارسال ها

بالا