همراه اول: اعمال نشدن پرداخت در قبوض به معني عدم اعمال در سيستم همراه اول نيست

PhonieX

مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6


مديركل رايانه و محاسبات شركت ارتباطات سيار با تاكيد بر اينكه بدهي مشتركان 24 ساعت پس از پرداخت در سيستم اعمال مي شود، گفت: اعمال نشدن پرداخت در قبوض به معني عدم اعمال در سيستم همراه اول نيست.


عليرضا طلوع در گفت‌وگو با فارس با تاكيد بر پرداخت غير حضوري قبوض تلفن گفت: به مشتركان توصيه مي‌شود قبوض خود را به روش‌‌هاي غير حضوري و با استفاده از تلفن‌بانك، pos ، ATM و اينترنت پرداخت كنند زيرا روش‌هاي غيرحضوري هميشه در دسترس است و از اين طريق امكان پرداخت شبانه‌روزي نيز فراهم است.
وي در خصوص اينكه اطلاعات قبوض پرداخت شده روزانه بانك‌ها، چه زماني براي همراه اول فرستاده مي‌شود، گفت: در پايان هر روز بانك‌ها فايل پرداخت‌هاي خود را براي همراه اول ارسال مي‌كنند و به محض دريافت اطلاعات در ارتباطات سيار، پرداختي ها در حساب مشتركان اعمال مي‌شود.
مدير كل رايانه و محاسبات همراه اول، در پاسخ به اين سوال كه در صورت پرداخت بعد از موعد مقرر به پرداختي‌ها چگونه ترتيب اثر داده مي‌شود، گفت: چنانچه مشترك بعد از چاپ و توزيع قبوض جديد، قبض قبلي خود را پرداخت كند، در صورتي كه قبض المثني را دريافت كند بدهي از اين مقدار كسر شده است.
طلوع همچنين در مورد اينكه برخي مشتركان با تصور اينكه پرداخت بعد از مهلت مقرر در قبض‌ها اعمال نمي‌شود، به همين دليل پرداخت قبض را به دوره بعد موكول مي‌كنند، گفت: ممكن است به علت صرف زمان در مراحل چاپ قبض، در قبضي كه براي مشترك صادر مي‌شود بدهي منظور شده باشد اما هر زمان مشترك قبض المثني بگيرد آخرين بدهي در قبض درج شده و بدهي قبلي كه پرداخت شده در قبض جديد از حساب مشترك كسر خواهد شد.
مدير كل رايانه و محاسبات ارتباطات سيار در خصوص تكليف مشتركاني كه با دريافت اخطار قطع به علت بدهي قبض خود را پس از موعد مقرر پرداخت كرده باشند چيست، گفت: هر زمان كه ارتباط مشترك قطع شود و سپس پرداخت انجام شود، با ارسال وصولي از بانك و دريافت در همراه اول، سيستم به طور خودكار مشترك را وصل مي‌كند.
وي تاكيد كرد: 24 ساعت پس از دريافت وصولي، پرداخت در حساب مشترك اعمال مي‌شود و قبض‌ها تنها براي اطلاع مشتركان از ميزان بدهي صادر مي‌شوند و مشترك مي‌تواند هر زمان كه مايل بود بدهي ميان‌دوره خود را دريافت و پرداخت كند.


منبع
 

جدیدترین ارسال ها

بالا