نکات مهم در خصوص استفاده از یخچال فریزرهای بوش

jahanagahan

New Member
چند نکته در رابطه با یخچال بوش :

1-یخچال فریزر بوش که تشکیل شده از اجزای مکانیکی و الکتریکی

2-یخچال را مستقیما به برق وصل نکنید بلکه از محافظ برق استفاده کنید

3-در ابتدای استفاده از یخچال بوش ترموستات آن را بر روی عددی متوسط قرار دهید

4-سعی کنید یخچال فریزر را دور از حررات قرار دهید

5-در هنگام قرار دادن یخچال دقت نمایید فاصله ای بین دیوار و یخچال باشد

6-در صورتیکه یخچال فریزر را جابجا کردید 2 ساعت پس از جابجایی آن را به برق نزنید

7-بگذارید مواد غذایی خنک شود و سپس در داخل یخچال قرار دهید

8-در صورت رفتن به مسافرت ترموستات یخچال را بر روی درجات کم قرار دهید

تعمیر یخچال بوش


9- در هنگام تمیز کردن یخچال حتما آن را از برق جدا نمایید
 

جدیدترین ارسال ها

بالا