نکات ایمنی کار با اره پروفیل بر

arvasale

New Member
cut-of-saw-safety.jpg
نکات ایمنی کار با پروفیل برهمانطور که پیش تر در مقاله پروفیل بر چیست برایتان توضیح دادیم پروفیل بر یکی از دستگاه های برش دهنده از خانواده ابزار برقی می باشد که به منظور بالا بردن بازدهی و ایمنی کار در حجم صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد .


در صورت رعایت نکردن نکات ایمنی مرتبط با دستگاه پروفیل بر این دستگاه با موتور سنگین و پر قدرت خود می تواند صدمات جبران ناپذیری به کاربر خود وارد نماید .


از این رو با توجه به شعار “اول ایمنی بعد کار” سعی کنید قبل از شروع کار با این ابزار نکات ایمنی دستگاه پروفیل بر را که در زیر توضیح داده شده رعایت نمایید .


نکات ایمنی کار با پروفیل بر

 • در صورتی که استفاده از دستگاه پروفیل بر منجر به ایجاد گرد و غبار شد حتما از ماسک ها ایمنی مخصوص این کار استفاده کنید
 • همچنین اگر این ذرات داغ بودند می توانید از پیشانی بند و یا به صورت کلی از ماسک استفاده کنید
 • هرگز به هنگام خستگی از دستگاه استفاده نکنید
 • همیشه قبل از به برق زدن دستگاه از خاموش بودن کلید آن مطمئن شوید
 • قبل از شروع به کار از سالم بودن سیم برق اطمینان حاصل نمایید
 • به هیچ عنوان در محل هایی که امکان انفجار وجود دارد از پروفیل بر استفاده ننمایید
 • محل قرار گیری دستگاه پروفیل بر را همیشه تمیز نگه دارید
 • هنگامی که در حال استفاده از پروفیل بر هستید از محافظت گوش خود توسط گوشی های ایمنی غافل نشوید
 • همیشه از سنگ های برش مرغوب و استاندارد استفاده نمایید
 • همیشه سرعت سنگ را مطابق با دستورالعمل درج شده بر روی آن تنظیم نمایید
 • قبل از شروع کار سنگ را بررسی کرده و از عدم وجود ترک بر روی آن مطمئن شوید
 • همیشه گارد سنگ را مورد استفاده قرار دهید
 • به هیچ عنوان از مهره های متفرقه برای بستن صفحه دیسک به دستگاه استفاده نکنید
 • در حین کار دسته های متحرک دستگاه را محکم و با تسلط کامل بگیرید
 • به هیچ عنوان نزدیک قسمت صفحه گردان نشوید
 • از تماس صفحه سنگ برش به قطعه کار قبل از شروع کار اطمینان حاصل کنید
 

جدیدترین ارسال ها

بالا