نمایش بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک دو عدد در جاوا

F.mohamady

New Member
سلام میشه تو حل سوال پایین کمک کنید؟
بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک دو عدد بزرگ ترین عدد صحیحی است که بر هر دو عدد تقسیم می شود.متدی بنوسید به نام gcd که بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک دو عدد صحیح را برگشت دهد.
 

the_king

مدیرکل انجمن
سلام میشه تو حل سوال پایین کمک کنید؟
بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک دو عدد بزرگ ترین عدد صحیحی است که بر هر دو عدد تقسیم می شود.متدی بنوسید به نام gcd که بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک دو عدد صحیح را برگشت دهد.
رجوع شود به :
 

جدیدترین ارسال ها

بالا