نقشه جغرافیایی جهان با ویژوال بیسیک

the_king

مدیرکل انجمن
در این برنامه نقشه جغرافیایی 30 کشور جهان به همراه قابلیت جستجو و Zoom کردن ارائه شده است.

کد کامل برنامه به همراه فایل اجرایی ضمیمه این پست می باشد.
 

پیوست ها

 • World Map.zip
  129.9 کیلوبایت · بازدیدها: 196
 • WorldMapExe.zip
  132.3 کیلوبایت · بازدیدها: 171

uu99

Member
سلام

من این برنامه رو دانلود کردم . دست شما درد نکنه . خیلی عالیه!
6ycyujr.gifقسمتی از این برنامه به این شکل نوشته شده:Private Sub Form_Load()
AddCountry "IRAN", 912, 409, 400
AddCountry "IRELAND", 80, 155, 150
AddCountry "UNITED KINGDOM", 144, 104, 200
AddCountry "DENMARK", 396, 120, 100
AddCountry "FRANCE", 187, 228, 250
AddCountry "SPAIN", 110, 363, 250
AddCountry "PORTUGAL", 54, 425, 150
AddCountry "MOROCCO", 49, 509, 250
AddCountry "MAURITANIA", 0, 688, 250
AddCountry "SENEGAL", 0, 868, 130
AddCountry "GUINEA", 37, 919, 150
AddCountry "LIBERIA", 86, 995, 100
AddCountry "NIGERIA", 290, 879, 250
AddCountry "CAMEROON", 374, 935, 200
AddCountry "MALI", 75, 717, 300
AddCountry "NIGER", 255, 714, 300
AddCountry "ALGERIA", 110, 492, 400
AddCountry "LIBYA", 378, 531, 350
AddCountry "CHAD", 421, 750, 300
AddCountry "CENTRAL AFRICAN REP.", 481, 885, 250
AddCountry "SUDAN", 572, 760, 350
AddCountry "ETHIOPIA", 760, 834, 300
AddCountry "EGYPT", 626, 590, 250
AddCountry "YEMEN", 896, 777, 250
AddCountry "SAUDI ARABIA", 806, 583, 350
AddCountry "IRAQ", 856, 513, 200
AddCountry "SYRIA", 808, 506, 150
AddCountry "PAKISTAN", 1206, 503, 300
AddCountry "AFGHANISTAN", 1199, 470, 250
AddCountry "INDIA", 1198, 544, 500
Caption = Caption & " (" & CStr(CountryCount) & " countries)"
ShowMap "IRAN"
End Sub
اصلا به برنامه گفته نشده این نوشته ها را در چه کنترلی باید اضافه کنه
169.gif
:neutral:
با تشکر
mrb535.gif

 

the_king

مدیرکل انجمن
AddCountry که یک فرمان استاندارد VB نیست، تابعی است که خودم تعریف کردم تا موقعیت مکانی
کشور ها را به لیست اضافه کنه.

کد:
Private Sub AddCountry(ByVal Title As String, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal Width As Long)
  ReDim Preserve CountryList(0 To CountryCount)
  With CountryList(CountryCount)
    .Title = Title
    .X = X
    .Y = Y
    .Width = Width
  End With
  CountryCount = CountryCount + 1
  List.AddItem Title
End Sub
همانطور که در کد بالا می بینید، پارامتر اول نام کشور است و پارامتر دو موقعیت X در نقشه و پارامتر سوم موقعیت Y آن
و پارامتر چهارم طول ناحیه ای که آن کشور اشغال می کند.
چون نسبت طول به عرض نقشه ثابت است، نیازی به درج عرض کشور نیست و از روی طول آن محاسبه می شود.

کد:
List.AddItem Title
این همان کدی است که شما دنبالش می گردید، نام کشور را به کنترل لیست (ListBox) به نام List اضافه می کند.
آخرین کد در تابع AddCountry.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا