نظارت بر كيفيت اپراتورهاي تلفن همراه برون‌سپاري مي‌شود

PhonieX

مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6


معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و مقررات راديويي گفت: رگولاتوري به زودي نظارت بر كيفيت اپراتورهاي تلفن‌همراه را از طريق برگزاري مناقصه برون سپاري مي‌كند.


حسن رضواني در گفت‌وگو با فارس، در خصوص موضوع نظارت رگولاتوري بر كيفيت اپراتورهاي تلفن‌همراه اظهار داشت: قرار است نظارت بر كيفيت اپراتورهاي تلفن‌همراه كه در حال حاظر توسط رگولاتوري انجام مي شود برون سپاري شود.
وي در خصوص اينكه آيا اين برون سپاري نياز به تدوين دستورالعمل و يا آيين‌نامه‌ دارد و قرار است به چه صورت انجام ‌شود، گفت: اين طرح نياز به آيين‌نامه ندارد و از طريق برگزاري مناقصه انجام خواهد شد كه به زودي مناقصه آن اعلام خواهد شد.
معاون نظارت و اعمال مقررات و رگولاتوري در خصوص منظور از برون سپاري كيفيت اپراتورهاي تلفن همراه تصريح كرد: منظور از برون سپاري، جمع‌آوري گزارش‌هاي وضعيت شبكه هاي تلفن همراه و تحويل آنها براي كل كشور است.*نظارت، تشخيص مغايرت ها، اصلاح و بهبود كيفيت شبكه


معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباط راديويي با تاكيد بر لزوم نظارت بر كيفيت اپراتورهاي تلفن همراه گفت: رگولاتوري بايد همواره اطلاعات كاملي از وضعيت شبكه‌هاي تلفن همراه در كل كشور داشته باشد و با بررسي اطلاعات شبكه، مواردي كه با شاخص‌هاي پروانه ي اين اپراتورها مغايرت دارد را براي اصلاح به اپراتورها اعلام كند تا در صورت لزوم برابر پروانه با آنها برخورد شود.
وي ادامه داد: به ترتيب لازم است با بررسي مستمر وضعيت اپراتورهاي تلفن همراه، در جهت تسريع حل مشكلات احتمالي اپراتورها كه در برخي مواقع ممكن است از سازمان‌هاي دولتي باشد، اقدام كرد تا در نهايت كيفيتي كه مورد نظر مشتري و مطابق پروانه است حاصل شود.
وي در خصوص اينكه در حال حاضر اين كار در رگولاتوري چگونه انجام مي شود، گفت: در حال حاضر اين كار توسط مناطق رگولاتوري انجام مي‌شود و گزارش‌هاي تحليلي گرفته شده در مناطق در اختيار رگولاتوري قرار داده مي‌شود.* سنجش وضعيت شبكه بر عهده پيمانكاران


وي در خصوص اينكه پس از برون سپاري اطلاعات موردنظر براي تحليل وضعيت اپراتورهاي تلفن همراه چگونه تهيه و جمع‌آوري خواهد شد، افزود: پيمانكاراني كه در نهايت عهده دار اين فعاليت شوند با تجهيزات اندازه‌گيري كه در اختيار دارند، وضعيت و اطلاعات شبكه تلفن همراه در مناطق مختلف را بدست مي آورند و گزارش‌هاي بدست آمده را با شاخص‌هاي مدنظر رگولاتوري مقايسه و تحليل و به مناطق رگولاتوري اعلام مي‌كنند.
رضواني در خصوص اينكه پس از برون سپاري نقش مناطق رگولاتوري در نظارت چگونه خواهد بود، گفت: در مناطق يك سري گزارش‌هاي تكميلي با سيستم‌هاي مناطق گرفته مي‌شود كه تلفيقي از اين گزارش ها و گزارش‌هاي پيمانكاران براي مشخص شدن مغايرت‌هاي احتمالي با پروانه مطابقت داده مي‌شود و در نهايت اعلام مي‌كنند كه آيا وضعيت شبكه در منطقه مورد نظر مطابق پروانه هست يا خير.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري در خصوص دليل برون‌سپاري نظارت بر كيفيت اپراتورها از سوي رگولاتوري يادآور شد: رگولاتوري تصميم دارد كيفيت نظارت را روز به روز افزايش دهد و با كوتاه‌تر كردن بازه‌هاي زماني، نظارت را استمرار بخشد.
وي تأكيد كرد: در نظارت بر كيفيت شبكه‌ها اين گونه نيست كه فقط براي يك بار نظارت صورت گيرد و كافي باشد؛ بلكه هر بار توسعه‌ شبكه و هر بار اضافه شدن مشتركان، بر كيفيت شبكه تأثير مي‌گذارد و بايد اندازه‌گيري هاي مجدد صورت گيرد.
وي با تأكيد بر لزوم نظارت مستمر گفت: در حال حاضر كار نظارت در مناطق 7 گانه رگولاتوري انجام مي شود و رگولاتوري مي‌تواند اين كار را در پروسه‌هاي زماني طولاني تر و براي كل كشور انجام دهد؛ اما درصدد است با تسريع‌ نظارت، بتواند در مراحل بعدي نيز با بررسي تغييرات، اطلاعات وضعيت شبكه را هميشه به‌روز نگه دارد.*گزارش مناطق و اپراتورها؛ ملاك ارزيابي امروز رگولاتوري


معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري در خصوص اينكه در حال حاضر ملاك سنجش كيفيت اپراتورهاي تلفن همراه در رگولاتوري چيست و بر چه اساسي ارزيابي مي شوند، تصريح كرد: ‌رگولاتوري تجهيزات پايش ثابت دارد كه شاخص‌هاي مربوطه در اين زمينه را اندازه‌گيري مي‌كند و يك‌سري گزارش‌ها را نيز از اپراتورها مي‌گيرد و اين گزارش ها اطلاعات مفيدي از وضعيت شبكه اپراتورها در اختيار رگولاتوري قرار مي‌دهد.
وي تأكيد كرد: اما واقعيت چيزي است كه دست مردم است و رگولاتوري بايد اطلاعاتي از وضعيت شبكه را كه به مردم ارائه مي‌شود و به دست مردم مي‌رسد داشته باشد.
رضواني توضيح داد: يك‌سري اطلاعات مربوط به پوشش اپراتورها است كه ممكن است در مكان هايي پوشش شبكه ضعيف باشد و سيستم نيز قادر به تشخيص اين موضوع نباشد كه رگولاتوري بايد اين نقاط را پيدا كند.
معاون نظارت و اعمال مقررات و رگولاتوري تاكيد كرد: مواردي از قبيل پوشش جاده‌ايي، جمعيتي و كيفيت سرويس‌هايي كه در پروانه آمده مواردي است كه رگولاتوري بايد نقاط نقص اين موارد را پيدا كند و با پروانه مطابقت دهد و مشخص كند كه اگر در وظايف‌ اپراتورها بوده چرا انجام نداده‌اند.
منبع
 

جدیدترین ارسال ها

بالا