نرم افزارهای پزشکی

saalek110

Well-Known Member
Clinical cases in medicine

برای یادگیری علائم بیماری ها نرم افزار خوبی است.
مناسب برای یادگیری دانشجویان پزشکی.
کلیدها:
علائم بیماری....یادگیری...آموزش... symptoms....signs
Medical student 

جدیدترین ارسال ها

بالا