نحوۀ عملکرد داکت اسپلیت

badbantahvieh

New Member
داکت اسپلیت نیز از سیکل تبرید تراکمی بهره می‌گیرد. مایع مبرد حاصل از چگالش در یونیت خارجی بوسیله خط لوله مسی راهی یونیت داخلی شده و پس از عبور از شیر انبساط وارد کویل سرمایش DX می شود.از سوی دیگر، جریان هوای تازۀ ورودی به یونیت داخلی پس از فیلتر شدن از روی کویل عبور کرده و بعد از کاهش دما از طریق مسیر کانال کشی شده، در اتاق ها و یا فضاهای دیگر توزیع می‌گردد.

این در حالی است که جهت تأمین هوای گرم مورد نیاز توسط داکت اسپلیت، دو شیوه تعریف شده وجود دارد:

استفاده از کویل آب گرم: با پیش بینی یک کویل گرمایشی در پشت یونیت داخلی و با عبور آب گرم دیگ از آن، می‌توان جریان هوای گرم لازم را جهت گرمایش ساختمان تأمین کرد و این در شرایطی است که تنها فن‌های یونیت داخلی روشن بوده و یونیت خارجی شامل کمپرسور و فن‌های کندانسور، کاملاً خاموش است.معکوس کردن سیکل برودتی: می‌توان با معکوس کردن، جهت گردش جریان مبرد در سیکل کاری داکت اسپلیت همانند هیت پمپ (مشابه شیوه گرمایش در کولر گازی) جریان بخار داغ خروجی از کمپرسور را به جای عبور از کندانسور، وارد اواپراتور (کویل DX یونیت داخلی) کرد تا منجر به افزایش دمای هوای عبوری از روی کویل شود.

1613639352652.png
 

جدیدترین ارسال ها

بالا