نحوه طراحی خانه های هوشمند

ARCHACO

New Member
تجربه اتوماسیون منزل برای قانع کردن مشتری مهم است:برای متقاعد کردن مشتری جدید ، مهم این است که آنها بتوانند مزایای اتوماسیون منزل را در محل تجربه کنند.
کاربر باید آنچه را که واقعاً می خواهند کنترل کند را مشخص کند: هنگامی که کاربر اتوماسیون خانگی را تجربه کرد ، ممکن است بخواهد بدون هیچ دلیل زیادی همه چیز را کنترل کند. با این تعریف ، اتوماسیون خانگی به معنای هوشمندی در سطح جهان است.
استفاده از اتوماسیون منزل برای ایجاد راه حلهای یکپارچه ، بیشتر از انجام وظایف فردی ، مؤثرتر است
هیچ تفاوتی بین یک طرح الکتریکی سنتی و یک طرح داخلی نیست
فقط در دو ساعت، یک متخصص برق می تواند یک سیستم اتوماسیون منزل را یاد بگیرد
به طور صحیح برنامه ریزی شده ، سیستم اتوماسیون منزل باعث کاهش مصرف انرژی ساختمان می شود

اتوماسیون منزل می تواند کیفیت زندگی را برای افراد مسن یا متفاوت انجام دهد
برای کنترل هجوم از راه دور یا خطرات ، هشدارها را در سیستم اتوماسیون منزل ادغام کنید.

گروه معماری آرکا
 

جدیدترین ارسال ها

بالا