میسوفونیا چیست؟

mobina74

New Member
فردی که به میسوفونیا مبتلا است کم کم باید از حضور در اجتماع شلوغ خداحافظی نماید ، زیرا این فرد مبتلا از صدا هایی که عموما تکراری و پشت سر هم در یک دوره زمانی اتفاق می افتد متنفر و فراری است. و بعد از شنیدن این صداها احساساتی مثل ترس، اضطراب و سردرگمی برایش بوجود می آید .
1834b9de-a902-4707-b53c-2acacdbeb1ad.jpg
میسوفونیا در حقیقت یک اختلال عصبی فکری می باشد که افراد مبتلا به آن، از این دست صداهای تکراری هراسانند . اینکه گفته می شود فرد باید از این اجتماعات باید دوری کند ، برای مثال فرد مبتلا باید از حضور در اجتماعاتی مثل رستوران خداحافظی کنند یا فرد مبتلا به میسوفونیا اکثرا از کار در محیط های دفتری باید کنار گذاشته بشوند زیرا از صدای تکراری صفحه کلید متفرند و احساساتی نچندان آشنا در آنان بوجود می آید .
 

جدیدترین ارسال ها

بالا