میزان دریافتی مدیریت پیمانکار

sinamoredi

New Member
در قرارداد ساخت و ساز جهت مدیریت بخش پیمانکاران ، مدیر پیمانکاری مقداری از هزینه های ساخت و اجرای پروژه را بصورت درصدی از کارفرما دریافت می کند. این پول معمولا بابت تهیه مصالح اولیه پروژه می باشد. میزان دریافتی پیمان مدیریت کاملا بر مبنای قرارداد تعیین شده در شروع کار می باشد. در اینجا به دلیل تخصص و حرفه ی پیمانکار بخشی از سود پروژه بصورت درصد توافقی دریافت می شود.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا