ميزان مجاز استفاده فضا و پهناي باند در هاست هاي خارجي چقدر است ؟

ميزان مجاز استفاده فضا و پهناي باند در هاست هاي خارجي چقدر است ؟

مثلا در سايت هايي مثل بلوهاست , Iweb . Justhost رقم هاي بالايي براي فضا و پهناي باند تبليغ مي كنند
اما مسلما محدوديت و سقفي داره

كسي در اين مورد تجربه اي داره ؟
مثلا سالي چقدر مي شه استفاده كرد ؟
 

جدیدترین ارسال ها

بالا