موارد هزینه عمل بینی

fariborzz

New Member
عمل بینی از مسائلی است که ذهن خیلی از جوانان و حتی نوجوانان را به خود مشغول ساخته است. یکی از مواردی که درباره عمل بینی اهمیت زیادی دارد مقدار هزینه عمل بینی است. هزینه عمل بینی چند مورد را شامل می شود که در زیر به آن ها اشاره می شود:
هزینه دستمزد جراح، پرستاران و متخصص بیهوشی
هزینه کلینیک یا بیمارستان
هزینه لوازم مصرفی و داروهای بیهوشی
هزینه مشاوره قبل از جراحی
به طور معمول اگر نیازی به جراحی ترمیمی پیدا نشود، هزینه عمل بینی به این موارد محدود می شود.
منبع: https://drtehranbeauty.com/cost-of-rhinoplasty/
 

جدیدترین ارسال ها

بالا