مقایسه موتورهای آرسی براش و براشلس هلی شات ها

flystation

New Member
این دو نوع موتور چگونه کار می کنند و تفاوت آنها در چیست؟
شاید شنیده باشید که یکی از این دو نوع موتور آرسی قوی تر از دیگری است یا بهتر می چرخد. اما آیا به طور دقیق می دانید تفاوت اصلی بین موتور براش و براشلس چیست؟
پاسخ ساده به این سوال این است که موتورهای براش دارای برس هستند و موتورهای براشلس فاقد برس! اما در واقع پاسخ کمی پیچیده تر از این هاست.
به لحاظ فنی موتورهای براش و براشلس از اصل فنی مشابهی پیروی می کنند.
با تامین جریان در سیم پیچی موتورها میدان الکترومغناطیسی ایجاد می شود. در این صورت سیم پیچی ها حرکت جاذبه و دافعه را نسبت به مغناطیس دائمی انجام داده و باعث چرخش شفت می شوند.
بنابراین انرژی از یک سیم پیچ به سیم پیچ بعدی منتقل شده و باعث می شود تا شفت موتور به طور دائم بچرخد.

ادامه مطلب در مقایسه موتورهای آرسی براش و براشلس
 

جدیدترین ارسال ها

بالا