مقالات اولین کنفرانس داده کاوی ایران

Reyhane7

New Member
مقالات اولین کنفرانس داده کاوی ایران

ليست مقالات:rose:

Data Mining Algorithms

* فاصله اطلاعاتی و کاربرد آن در سریهای زمانی
* Applying Genetic Algorithm for Allocating Students to the Dormitory Rooms
* تشخیص زاویه نورپردازی در تصاویر چهره با رویكرد یادگیری قوانین تصمیم گیری
* روش یادگیری دسته بند فازی Emmff و بکارگیری آن در داده های پزشکی
* Solving Minimum Steiner Tree Problem Using Generalized Distributed Learning Automata
* Data Mining Process Using Clustering: A Surve
* تطبیق پارامترهای خوشه بندی مورچه ای به كمك cla-pso
* An Efficient Algorithm for Clustering of Convex and Non-Convex Data
* طراحی و توسعه یک سیستم داده کاوی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی ART1 برای استخراج ویژگیهای تکنولوژی اختراعات ثبت شده (پتنت ها(
* A New Clustering Method Using Ant Colony Optimization Algorithm
* An Agent-based Method for Predicting Monthly Maximum & Minimum Quote Prices


Data Mining Applications

* طراحی تصادفی و بهبود شکل بطری با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر اساس نمونه های دلخواه مشتری
* بكارگیری قوانین همبستگی و آنالیزكلاستردر آسیب شناسی افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیركبیر
* كاربرد دسته بندی فازی در سیستم آموزشی هوشمند تحت وب
* طراحی و پیاده سازی عامل هوشمند تصمیم یار توریست
* Data mining in telecommunications and studying its status in iran telecom companies and operators
* بررسی تفکیک پذیری پتانسیل های برانگیخته بینایی تک ثبت بر حسب نوع تحریک
* رهیافت كاربردی تكنیكهای پردازش زبان طبیعی و خوشه بندی به منظور آنالیز medline اطلاعات در داده كاوی پایگاه داده طولی مقالات زیست – پزشكی
* دسته بندی داده های ژنتیکی گیاهان به کمک شبکه های عصبی
* Incident management in motor vehicle accidents: Application of data mining


Data Mining Integration

* استخراج دانش از پایگاه های داده تحت وب عمیق با استفاده از Correlation Mining
* بازیابی هوشمندانه منابع در شبکه گرید
* مصور سازی و تحلیل فرآیند جستجوی فضای جواب توسط الگوریتم ژنتیک در حل مسائل بهینه یابی ترکیبی پیچیده با استفاده از خوشه بندی فضای جستجو
* توسعه فرآیند و طراحی نرم افزار چهار مرحله ای داده کاوی برای اکتشاف دانش در پایگاه های داده ای اختراعات ثبت شده با هدف پیش بینی تکنولوژی
* داده کاوی توزیع شده در شبکه های peer to peer – مسئله ی محرمانگی اطلاعات و راهکاری با کمک نظریه بازیها
* داده‌كاوی موازی و توزيع شده مبتنی بر سرويس بر روی گريد
* Effect of Candidate Hashing and Transaction Trimming in Distributed Mining of Association Rules
* A Novel Method for Parallel Video Data Mining


Data Mining Process

* استخراج اطلاعات از صفحات وب بر اساس ساختار آنها
* شناسایی اثرکف دست بااستفاده از مدل HMAX
* ارائه یک روش مبتنی بر منطق فازی برای استخراج داده معتبر
* پاسخ دهی به پرس و جو به صورت مشاركتی به كمک پایگاه داده چند سطحی
* انباره های داده: مفاهيم ملزومات و معماری
* داده کاوی, ابزاری برای تهيه اطلاعات مورد نياز در تصميم گيری بر اساس نظريه بازيهاData Mining Tasks

* الگوریتم جدید اتوماتای یادگیر پیوسته تکاملی برای حل مسائل بهینه‌سازی با نویزی تصادفی
* بررسی سنجش اعتباری مشتریان اعتباری بانك ملی در سطح تهران با استفاده از مدل‌های داده‌كاوی
* Music Pattern Mining: A Machine Learning Approach via Neural Networks and a Music Style Classification Technique
* طبقه بندی تصاویر بر اساس الگوهای بصری مشترک
* بكارگیری تحلیل های داده كاوی مكان محور در شناسایی و اندازه گیری روند تغییرات تقاضای خدمات امدادی در سطح شهر
* Modified k-means algorithm for clustering stock market companies
* افزایش کارایی الگوریتم های خوشه بندی مبتنی بر روش یادگیری تقویتی
* Parallel Mining of All None-Derivable Frequent Itemsets
* رتبه بندی قوانين استخراج شده از داده کاوی به کمک تکنيک anp

لينک دانلود مقالات فوق
 

جدیدترین ارسال ها

بالا