مفهوم/تفاوت عبارت و دستور

Y.P.Y

Well-Known Member
اصطلاح عبارت(Expression) ودستور(Statement) ممکن است به ظاهر یکی بنظر بیایند، اما اشتباه هستش. اینها تفاوت های اساسی و مهمی دارند.
عبارات یک مقدار را تولید می کنند ولی دستورات عملی را تکمیل می کنند(یا اثراتی ببار می آورند).
عبارت می تواند ساده و مرکب باشد. ولی دستور سادگی یا مرکب بودن ندارد.
عبارت شامل چندین قسمت می باشد(عملگر، عملوند علائم نقطه گذاری). ولی دستور شامل یک قسمت می باشد(یک کلمه لاتین).
و آخر اینکه عبارت اجزایی هستند که دستورات، عملگرها، عملوند ها، متغیر ها، ثوابت و...از آنها ساخته می شود. ولی دستور از یک جزو ساخته می شود.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا