معمار موم عسل کیه؟

atefeh-4040

New Member
ساختن کندو عسل از تلاشای زیاد زنبورا حاصل میشه که توی زمستون این تلاشا کم میشه و شروع میکنن به ساختن کندو و گرم کردن خودشون.
زنبورای عسل کارگر تنها 6 هفته زندگی میکنن و توی این 6 هفته تنها یک قطره عسل میسازن.
و خوب اونا موم کندو رو هم میسازن.
طوری که قند داخل عسل رو از منافذشون خارج میکنن و روی شکم شون پوسته های کوچولویی از موم درست میکنن.
و این قابلیتشون رو از ده روزه گی به بعدشون دارن. طوری که وقتی 10 روزه میشن یه غده مخصوص ساخت موم توی شکمشون درست میکنن.

شما میدونید بقیه قسمتای کندو چه طوری ساخته میشه؟
 

جدیدترین ارسال ها

بالا